เป็นข่าว » หัวหินเดินหน้ารณรงค์ “ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม และสวมหมวกนิรภัย 100 %”

หัวหินเดินหน้ารณรงค์ “ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม และสวมหมวกนิรภัย 100 %”

21 พฤศจิกายน 2022
321   0

หัวหินเดินหน้ารณรงค์เพื่อความปลอดภัยทางถนน “ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม และสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” หวังลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย ป้องกันซ้ำรอยคุณหมอกระต่ายผู้ล่วงลับ 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงเรียนหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” และ “การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”

โดยมีนางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน, นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, พ.ต.อ.หงส์พรหม วิศิษฐ์ชนะชัย ผกก.สภ.หัวหิน,นายมนตรี มานิชพงษ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน,

ตลอดจนผู้แทนหน่วยงาน จิตอาสาอำเภอหัวหิน และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้คณะได้ร่วมกันทาสีปรับปรุงขอบทางเพื่อให้เห็นเส้นจราจรชัดเจน และมอบหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน ให้กับเยาวชนในพื้นที่สำหรับสวมใส่ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยอีกด้วย

ทั้งนี้อำเภอหัวหิน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนใน 2 ประเด็นสำคัญคือ การลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม และมุ่งหวังให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา และสถานพยาบาล

เพื่อเป็นการรณรงค์อย่างทั่วถึงภายในพื้นที่อำเภอ ทุกวันที่ 21 ของเดือน เพื่อลดความสูญเสีย จากการบาดเจ็บ เสียชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ และเพื่อเป็นการป้องกันในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจึงได้ร่วมกับทุกภาค

นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ปัจจุบันศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง) ยังคงรณรงค์ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีการจัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” และ “การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100 เปอร์เซ็นต์”อย่างต่อเนื่อง

เพื่อสร้างการรับรู้และก่อให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย รับผิดชอบต่อสังคมและให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการใช้ทางม้าลายอย่างปลอดภัย ป้องกัน ลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียจากการใช้รถ ใช้ถนน และรณรงค์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มจัดกิจกรรมรณรงค์จากอำเภอหัวหิน เป็นอำเภอแรก

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การปรับปรุงทางข้ามทางม้าลาย  ป้ายเตือน สัญญานจราจรทางแยกทางข้าม และรณรงค์สร้างจิตสำนึกขับขี่เพื่อความปลอดภัย และรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด  หวังลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย ป้องกันซ้ำรอยคุณหมอกระต่ายผู้ล่วงลับ