คัดข่าวดี » “ยุทธพล” แก้ปัญหาลิงต่อเนื่อง มอบ “หมอฟิล์ม” อบรมแนวทางรับมือและป้องกัน

“ยุทธพล” แก้ปัญหาลิงต่อเนื่อง มอบ “หมอฟิล์ม” อบรมแนวทางรับมือและป้องกัน

26 พฤศจิกายน 2022
284   0

ยุทธพลแก้ปัญหาลิงต่อเนื่อง มอบหมอฟิล์มจัดอบรม แนวทางรับมือและป้องกันอันตรายสัตว์ป่า ลดปัญหาความขัดแย้งคนกับลิง

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้มอบหมาย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ3พบ ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาลิงแสมสร้างความเดือดร้อน

โดยจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการสังเกตุพฤติกรรมสัตว์ป่าหรือลิงแสม เพื่อการรับมืออย่างปลอดภัย ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนพรหมานุสรณ์ ในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาลิงในแหล่งชุมชนเมือง

โดยมี นายสุรศักดิ์ อนุเมธางกูร หัวหน้าศูนย์เพาะเลี้ยงห้วยทราย และ สัตวแพทย์หญิงภาวิณี แก้วแกม หรือ หมอฟิล์ม ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านต่างๆ ตั้งแต่ พฤติกรรมของลิง กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าคุ้มครอง แนวทางการจัดการปัญหาระหว่างลิงและคนในระยะยาว โรคติดต่อที่สำคัญจากลิงสู่คน การป้องกันโรค ข้อควรปฏิบัติเมื่อโดนลิงกัดและจัดกิจกรรมสันทนาการและบรรยาย หัวข้อการทำหมันลิง ด้วย

ดร.ยุทธพล กล่าวว่า โรงเรียนพรหมานุสรณ์ เป็นโรงเรียนใจกลางเมืองเพชรบุรี ซึ่งมีพื้นที่ใกล้กับที่อยู่อาศัยของฝูงลิงเขาวัง การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ซึ่งที่ผ่านมา กรมอุทยานฯได้ทำมาตลอดควบคู่ไปกับการทำหมันลิง ควบคุมจำนวนประชากร โดยได้ทำหมันและตรวจสุขภาพลิงไปแล้วทั้งหมด 25,000 ตัว ทั่วประเทศเป็นลิงในพื้นที่ .เพชรบุรี 3,502 ตัว อยู่ในฝูงเขาวัง 563 ตัว

และในปีงบประมาณ 2566 ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำหมันเพิ่มอีก 1,600 ตัว ไว้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป จะมีการสำรวจจัดทำบันทึกประชากรลิงในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อติดตามและวัดผลการทำหมันตลอดช่วงที่ผ่านมาด้วย