เป็นข่าว » นอภ.หัวหินสุดเจ๋ง ลุยสอนชาวบ้าน ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และเครื่องกรองน้ำไว้ใช้เอง

นอภ.หัวหินสุดเจ๋ง ลุยสอนชาวบ้าน ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และเครื่องกรองน้ำไว้ใช้เอง

9 ธันวาคม 2022
375   0

นายอำเภอหัวหินสุดเจ๋ง ลุยสอนชาวบ้าน ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และเครื่องกรองน้ำไว้ใช้เองในครัวเรือน แก้ปัญหาพื้นที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้าใช้

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางไปที่ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ใช้แนวชายแดน และไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ข้าราชการ พนักงาน และชาวบ้านที่ ต.บึงนคร

ภายใต้โครงการ “การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ภายในครัวเรือนและการติดตั้งเครื่องกรองน้ำไว้ใช้เองในครัวเรือน” โดยมี นาย ประยูร ขันแก้ว นายก อบต.บึงนคร, นายสุวิทย์ น้ำกลั่น กำนัน ต.บึงนคร และชาวบ้านจำนวนมาก ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและทดลองระบบโซล่าเซลล์และการติดตั้งเครื่องกรองน้ำไว้ใช้เอง ที่หอประชุม อบต.บึงนคร  ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายพลกฤต กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ตำบลบึงนคร เป็นพื้นที่ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนของครูนักเรียนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์สอนตามที่กระทรวงกำหนด ทำให้ไม่สะดวก

รวมทั้งการเก็บข้อมูลยารักษาโรคของผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่สถานีอนามัยประจำตำบล จะต้องอาศัยพลังงานจากโซลาเซลล์ที่มีการติดตั้งไว้เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นไฟฟ้าสำหรับใช้ในหน่วยงานและบ้านเรือนประชาชน

โดยที่ผ่านมาประสบปัญหา อุปกรณ์บางอย่างมีคุณภาพต่ำเกิดความเสียหายในการเก็บพลังไฟฟ้าไม่ได้  จึงทำให้แต่ละหมู่บ้านแต่ละครัวเรือนต้องจัดหาโซลาเซลล์มาแปลงพลังงานไฟฟ้าใช้กันเอง นอกจากปัญหากระแสไฟฟ้าแล้ว พบว่าระบบน้ำประปาก็ขาดแคลน เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ระบบน้ำยังครอบคลุม ทำให้ส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่

ทำให้ตนเล็งเห็นว่า หากอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ให้รู้จักและเข้าใจการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ภายในครัวเรือนและการติดตั้งเครื่องกรองน้ำไว้ใช้เองในครัวเรือน และชาวบ้านสามารถทำเองได้

โดยมุ่งหวังให้ชาวบ้าน มีความเข้าใจในการใช้พลังงานโซลาเซลล์ การดูแลบำรุงรักษา การติดตั้งเครื่องกรองน้ำและการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ วิธีการใช้ที่ถูกต้อง เมื่อชาวบ้านเข้าใจระบบหากเสีย สามารถซ่อมได้ จะส่งผลดีต่อชาวบ้านมากขึ้น