สิ่งแวดล้อม » “ยุทธพล” เปิดเวทีฟังเสียง ปชช. จัดตั้ง “สายตรวจ-สารวัตรลิง” ลิงเขาวังเพชรบุรี

“ยุทธพล” เปิดเวทีฟังเสียง ปชช. จัดตั้ง “สายตรวจ-สารวัตรลิง” ลิงเขาวังเพชรบุรี

16 ธันวาคม 2022
267   0

“ยุทธพล” เปิดเวทีฟังเสียงประชาชน จัดตั้ง “สายตรวจ-สารวัตรลิง” พร้อมสำรวจประชากรลิงเขาวังเพชรบุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัญหาใหญ่และหนักสุดในเขตเมืองเพชรบุรี คือ “ลิง” เพราะจำนวนของประชากรลิงที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยาก แม่ลิงหนึ่งตัวสามารถออกลูกได้ปีละตัวหรือสองตัว

เมื่ออาหารและน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอ ลิงแสมบางส่วนจะออกนอกพื้นที่ ลงมาหากินในบริเวณชุมชน โดยเฉพาะรอบพระนครคีรี (เขาวัง) ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวและค้าขาย จึงถือว่าเป็นแหล่งอาหารชั้นดีสำหรับลิง โดยปีนี้ผลสำรวจพบว่า ชุมชนลิงในเมืองเพชรบุรี มีจำนวนมากขึ้นและคาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าน่าจะขยายเผ่าพันธุ์เพิ่มอีกเป็นจำนวนมาก

โดยล่าสุดได้เปิดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาลิงแสมรบกวนและสร้างความเดือดร้อน ในบริเวณพื้นที่พระนครคีรี (เขาวัง) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรวบรวมข้อมูล วางแผนในการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้ชุมชน

โดยที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้ดำเนินแผนการแก้ไขปัญหาลิงแสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในปีนี้ ยังคงเดินหน้าทำหมันลิงแสมอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ โดยในพื้นที่เขาวังเพชรบุรี จะดำเนินการอีก 200 ตัว

พร้อมเร่งสำรวจจำนวนประชากรลิงแสมให้ชัดเจนควบคู่กับการจัดตั้งสายตรวจลิงหรือสารวัตรลิง เพื่อแก้ปัญหาลิงดุร้ายรบกวน และอีกสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนคือ ปัญหาลิงตึก ต้องสำรวจพร้อมศึกษาแนวทางแก้ไขอย่างจริงจัง

การที่ได้มาพูดคุยกับหน่วยงาน และประชาชนในวันนี้ เพื่อรับฟังปัญหา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้ให้ทางผู้แทนสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีสัตวแพทย์ผู้มีความชำนาญด้านสัตว์ป่า รวมไปถึงได้เชิญ Mr.Edwin Wiek ประธานมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ที่มีความชำนาญและคลุกคลีกับสัตว์ป่าหลากหลายชนิด มาร่วมพูดคุยแก้ปัญหาให้กับชาวเมืองเพชรบุรี

พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางที่ทางภาครัฐได้ดำเนินการไปแล้ว ชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการพูดคุยเสวนากันในวันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้นำเอาผลการเสวนานำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาลิงรบกวนให้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเดือนร้อนรำคาญให้กับพี่น้องชาวเพชรบุรี

ทั้งนี้ ในประเทศไทยพบปัญหาความเดือดร้อน ลิงกับคนมากมายหลายจังหวัด หรือถ้านับเป็นแห่ง ก็มีกว่า 200-300 แห่งทั่วประเทศ สาเหตุหลักๆ คือเรื่องพื้นที่ทับซ้อนระหว่างป่ากับชุมชน ด้วยปริมาณของลิงที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว บวกกับลิงบางพื้นที่ได้รับอาหารจากมนุษย์ จนทำให้ลิงอุดมสมบูรณ์ ผสมพันธุ์เร็วกว่ากำหนดตามธรรมชาติ

การที่ลิงมีพื้นที่อาศัยใกล้ชิดกับชุมชน จึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างคนในชุมชนกับลิง ทั้งในแง่ของการรบกวน สร้างความรำคาญ ทำลายทรัพย์สินผลผลิตพืชสวน และอาจทำอันตรายแก่กัน เนื่องจากลิงนั้นเป็นสัตว์สังคมไม่ต่างจากมนุษย์ มีการจับกลุ่ม แบ่งเป็นแก๊งค์ เป็นก๊ก และมักมีความขัดแย้งระหว่างฝูงลิงด้วยกัน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จึงต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Mr.Edwin Wiek ประธานมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า กล่าวเสริมว่า ต้องมีการตรวจสอบให้รู้ก่อนว่า มีประชากรลิงแสมที่อยู่โดยรอบบริเวณพระนครคีรี จริงๆ แล้วมีอยู่เท่าไหร่ เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินการที่ถูกต้อง และโดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการย้ายลิงไปอยู่ที่แก่งกระจานหรือป่าอนุรักษ์ฯ ที่มีสัตว์ป่าที่อยู่อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผืนป่ามรดกโลก

โดยการประชุมครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. จังหวัดเพชรบุรี ว่าที่ ร.ต.ไชยพร ชารีแสน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า สัตวแพทย์หญิงกิรนา นรเดชานนท์ ผู้แทนสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ

นายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี สัตวแพทธ์หญิงภาวิณี แก้วแกม สัตวแพทย์จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นายสุรพล นาคนคร ประธานองค์กรอนาคตเพชรบุรี

Mr.Edwin Wiek ประธานมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า นายวิชัย โรจนบูลย์ นางสาวอุไรวรรณ โพธิ์พ่วง ตัวแทนผู้อาศัยในบริเวณชุมชนพระนครคีรี เข้าร่วมการประชุมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี