สิ่งแวดล้อม » กรม ทช. เตรียมจัดงาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 4” เพชรบุรี

กรม ทช. เตรียมจัดงาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 4” เพชรบุรี

16 ธันวาคม 2022
301   0

กรม ทช. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 4” เพชรบุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ครั้งที่ 4”

โดยมี นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

ในการประชุมดังกล่าว ได้พิจารณารายละเอียด รูปแบบกิจกรรมและการเตรียมสถานที่การดำเนินโครงการฯ โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นเจ้าภาพ ภายหลังการประชุม ประธาน พร้อมด้วยรองอธิบดี ทช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่วัดพระพุทธไสยาสน์ เพื่อวางแผนการจัดเตรียมสถานที่จัดงาน

สำหรับภายในงานได้รวบรวมความน่าสนใจทั้งเรื่องสาระวิชาการ และความบันเทิงมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัด ทส.  กิจกรรมคลินิก ทส. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมบนเวที เช่น การแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง การฉายภาพยนตร์ที่สื่อถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล ของแจกต่างๆมากมาย

นอกจากนี้ ทช. ยังมีการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดและแปรรูปของกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่งมาจัดจำหน่าย รวมทั้งบูธนิทรรศการมีชีวิตด้านทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง และป่าชายเลน ตลอดจนสัตว์ทะเลหายาก เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมได้เยี่ยมชมตลอดงาน