คัดข่าวดี » เอสวีแอล กรุ๊ป โรดโชว์ เปิดโลกธุรกิจให้น้องๆ ม.สุรนารี นครราชสีมา

เอสวีแอล กรุ๊ป โรดโชว์ เปิดโลกธุรกิจให้น้องๆ ม.สุรนารี นครราชสีมา

6 กุมภาพันธ์ 2023
222   0

เอสวีแอล กรุ๊ป โรดโชว์ เปิดโลกธุรกิจให้น้องๆ ม.สุรนารี นครราชสีมา

เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) โดยธุรกิจ 3 กลุ่ม ธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มโลจิสติกส์, กลุ่มพร็อพเพอตี้ และกลุ่มฟู้ด ซิสเต็ม เดินทางไปเปิดประสบการณ์ พูดคุยงานในกลุ่มธุรกิจให้น้องๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ได้รับฟัง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมเห็นมุมมองต่างๆ สำหรับการฝึกงานและการร่วมงานกับเอสวีแอล กรุ๊ปในอนาตต

โดยมีนายจิรวัฒน์ ปิ่นปรีชาชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการบุคคล บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมทีมงานจาก เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม SVL Group University Roadshow : SUT Roadshow 2023 เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา

เพื่อให้น้องๆ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ และสาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของเอสวีแอล กรุ๊ป ณ อาคารเรียนรวม 1 ห้อง B1115

ภายในงานน้องๆ นักศึกษา ได้ทำความรู้จักการดำเนินธุรกิจของ เอสวีแอล กรุ๊ป และร่วมพูดคุย แชร์ประสบการณ์การทำงานในหัวข้อ “เอสวีแอล โลจิสติกส์ บิสเนส กรุ๊ป และ ฟู้ด ซิสเต็ม บิสเนส” จากรุ่นพี่ เอสวีแอล กรุ๊ป

โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นักศึกษา ที่กำลังเรียนทางด้านนี้ เป็นการเปิดโลกการเรียนรู้สู่ประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานด้วยความมั่นใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ให้กับน้องๆ ที่กำลังมองหาโอกาสในการทำงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ เอสวีแอล กรุ๊ป ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากน้องๆ นักศึกษาได้เป็นอย่างดี