คัดข่าวดี » ไลน์ ทรานสปอร์ต เสริมแกร่งการศึกษา “พี่สอนน้อง ปี 2”

ไลน์ ทรานสปอร์ต เสริมแกร่งการศึกษา “พี่สอนน้อง ปี 2”

9 กุมภาพันธ์ 2023
297   0

ไลน์ ทรานสปอร์ต เสริมแกร่งการศึกษา “พี่สอนน้อง ปี 2”

เอสวีแอล กรุ๊ป(SVL Group) กลุ่มธุรกิจขนส่งทางบก โดยบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ส่งทีมพนักงานร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์ และงานขนส่งสินค้าหมวดหมู่ต่างๆ

เพื่อเสริมทักษะด้านการเรียนรู้ที่มีมากกว่าในตำราเรียน ให้กับน้องๆ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.และปวส. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน กว่า 30 คน

ตาม“โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง ปี 2)” ประจำปี 2566 โดยมีนายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับทีมวิทยากร ณ ห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์