สิ่งแวดล้อม » “ท่าเรือประจวบ” สนับสนุนการจัดการน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากเรืออย่างมีส่วนร่วมฯ

“ท่าเรือประจวบ” สนับสนุนการจัดการน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากเรืออย่างมีส่วนร่วมฯ

7 มีนาคม 2023
259   0

 

“ท่าเรือประจวบ” สนับสนุนโครงการการจัดการน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากเรืออย่างมีส่วนร่วมฯ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล พร้อมมอบเสื้อชูชีพ 50 ตัว สนับสนุนเจ้าท่าภูมิภาคประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 7 มีนาคม 2565  นายธนาวุฒิ  ธนะไชย หัวหน้าแผนกบริการท่าและตรวจสอบสินค้า บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด กล่าวว่า บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ พีพีซี ผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้มอบเสื้อชูชีพ จำนวน 50 ตัว ให้กับนายอภิสิทธิ์  คำภิโร  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์

เพื่อสนับสนุนโครงการการจัดการน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากเรืออย่างมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนให้กับกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน เรือโดยสารท่องเที่ยว และเรือประมงพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว

โดยให้เจ้าของเรือและผู้ทำการในเรือเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล นำน้ำมันเครื่องเรือที่ใช้แล้วมาทิ้งในถังน้ำมันที่สำนักงานเจ้าท่าฯ จัดเตรียมไว้ให้

สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากกลุ่มเรือต่างๆ ทำให้การทิ้งน้ำมันเครื่องเรือที่ใช้แล้วลงทะเลและแม่น้ำลดน้อยลง ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในทะเลในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ดีขึ้น โดยนำเสื้อชูชีพที่ได้รับมอบจากทางบริษัทฯ ไปมอบให้สำหรับใช้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ให้กับพี่น้องชาวประมงและกลุ่มเรือต่าง ๆ อย่างปลอดภัย รวมทั้งเป็นตอบแทนกลุ่มเรือต่างๆ ที่เข้ามาร่วมโครงการ.