คัดข่าวดี » “ท่าเรือประจวบ” จัดอบรม “PPC Care ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ชุมชน)”

“ท่าเรือประจวบ” จัดอบรม “PPC Care ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ชุมชน)”

7 มีนาคม 2023
388   0

“ท่าเรือประจวบ” จัดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ภายใต้โครงการ “PPC Care ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ชุมชน)”

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC ผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมมือกับ บริษัท ยังบลัด จำกัด จัดการฝึกอบรมภายใต้โครงการ “PPC Care ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ชุมชน)”

ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงการทำ CPR หากเกิดเหตุฉุกเฉิน สำลักอาหาร และรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้คนมีความสามารถในการช่วยชีวิตกันได้มากขึ้น

โดยมุ่งหวังต่อการเพิ่มอัตราการรอดชีวิต และลดอัตราพิการของผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมกระตุ้นให้ประชาชนสร้างเครือข่ายอาสาภายในชุมชนของตัวเอง ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ประสบเหตุก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที

ซึ่งในครั้งนี้ได้มีนายปราโมทย์  ชุ่มเชื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 เจ้าหน้าที่ประมง ชาวประมง และชาวบ้านหมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง ได้เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติ ณ ศาลาประชาคม หมู่ 3 บ้านอ่าวยาง