เป็นข่าว » “ท่าเรือประจวบ” ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 1 ครบ 31 ปี

“ท่าเรือประจวบ” ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 1 ครบ 31 ปี

10 มีนาคม 2023
250   0

“ท่าเรือประจวบ” ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 1 ครบรอบ 31 ปี ทำหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางทะเล เพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 1 ครบรอบอีกวาระหนึ่ง นับเป็นปีที่ 31 ที่หน่วยได้ถือกำเนิดมาจากการที่กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางทะเล เพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ

 

เมื่อมีภัยคุกคามจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและบริเวณชายฝั่งภายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้ชื่อว่ากองเรือภาคที่ 1 ขึ้นตรงต่อกองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนเป็น ทัพเรือภาคที่ 1 ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 จนถึงปัจจุบัน

พลเรือโทพิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 31 แห่งการก่อตั้ง โดยพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน กำลังพล

และเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และพลทหารในสังกัดที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว พร้อมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 31 เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC ผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา พร้อมด้วยนายธนาวุฒิ ธนะไชย หัวหน้าแผนกบริการท่าและตรวจสอบสินค้า

เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบกระเข้าผลไม้ ให้กับพลเรือโทพิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 1 ครบรอบ 31 ปี

พร้อมเป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบทุนการศึกษาเพื่อบุตรของข้าราชการระดับอนุบาล ถึงระดับปฐมศึกษาจำนวน 10 ทุน มูลค่า 30,000 บาท ซึ่งการมอบทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแก่บุตรของข้าราชการและพนักงานราชการ

ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้รับมอบทุนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของกำลังพล

โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ นำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอสัตหีบ