สิ่งแวดล้อม » “อุทยานแห่งชาติหาดวนกร” จัดประชุม PAC เน้นเพิ่มการมีส่วนร่วมกับชุมชน รอบแนวเขตอุทยานฯ

“อุทยานแห่งชาติหาดวนกร” จัดประชุม PAC เน้นเพิ่มการมีส่วนร่วมกับชุมชน รอบแนวเขตอุทยานฯ

27 มีนาคม 2023
252   0

อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานหาดวนกร (PAC) เน้นเพิ่มการมีส่วนร่วมกับชุมชน รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหาดวนกร (PAC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566

โดยมีนายสมเจตร์ เจริญทรง นายอำเภอทับสะแก หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ปกครอง กลุ่มเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม เเละนางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร ในฐานะกรรมการเเละเลขานุการ

ทั้งนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ มีหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดำเนินงาน ติดตามเเละประเมินผลในกระบวนการวางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ เเละสนับสนุนในการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เเละกิจกรรมการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมยอดสน อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร กล่าวว่า อุทยานฯ ให้ความสำคัญการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน สำหรับการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหาดวนกรในครั้งนี้ มีวาระการประชุมที่มุ่งเน้นไปเรื่องของการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้เป็นไปตามนโยบาย

เช่น การจัดการพื้นที่ตาม มาตรา 65 แห่ง พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2566 โครงการจัดการพื้นที่และพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว การจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมภายในอุทยานแห่งชาติ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และหน่วยงานภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.