เกษตรมีดี » เปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรประจวบคีรีขันธ์” หนุนเกษตรกรมีตลาด ขายสินค้าคุณภาพดี ปลอดสารพิษ

เปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรประจวบคีรีขันธ์” หนุนเกษตรกรมีตลาด ขายสินค้าคุณภาพดี ปลอดสารพิษ

17 กันยายน 2019
302   0

วันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดรประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายอำนาจ ใจสมุทรนิมิตรถวิล ปลัดอาวุโสอำเภอหัวหิน , นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร , วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer เข้าร่วมงานและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี ปลอดสารพิษ ที่ผลิตโดยเกษตกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว่า 40 บูท ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 22 กันยายน 2562

โดยบรรยากาศวันนี้ ลูกค้าต่างเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ปลอดภัย เช่น ข้าวกล้อง จากแปลงนาหัวหิน , นมสดพร้อมดื่ม จากฟาร์มโคนมที่ อ.เมือง , หมาล่ากุ้งย่าง จาก อ.ปราณบุรี  , กาแฟสด จากไร่กาแฟที่ อ.หัวหิน ฯลฯ

ทั้งนี้ในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสาธิตและชิมฟรีสับปะรดผลสด สายพันธุ์ MD2 และการทำสับปะรดลอยแก้ว โดยกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่สับปะรด อ.หัวหิน จากนั้นในแต่ละวันจะมีการจัดกิจกรรมสาธิตให้ประชาชนที่สนใจได้แก่ การผลิตเต้าหู้นมสดจากโคฟาร์มแปลงใหญ่  โดยกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่โคนมอ่าวน้อย

นอกจากนี้ยังมี การทำต้มยำกุ้งแปลงใหญ่ โดยกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งอำเภอปราณบุรี , การทำบรรจุภัณฑ์คัดสรรจากธรรมชาติ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเส้นสวยด้วยมือ , การทำน้ำว่านหางจรเข้รสอัญชัน โดย Young Smart Farmer อำเภอหัวหิน และการทำสลัดเพื่อสุขภาพจากเกษตรปลอดภัย โดยกลุ่มเกษตรปลอดภัยไทรทอง

นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของเกษตรกรและพัฒนาทักษะทางด้านการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงกว้าง เป็นการสร้างเครือข่ายด้านการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์คุณภาพของเกษตรกรที่ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหม่ ศพก.เกษตรทฤษฎีใหม่

สินค้าที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตร ได้แก่ องค์กรการเกษตร , กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร , วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer สู้ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรและขยายสู่ตลาดในระดับสูงขึ้น เช่น ตลาดในกลุ่ม HORECA,Online market พื้นที่ห้างสรรพสินค้าหรือเชื่อมโยงตลาดอื่น

error: Content is protected !!