เป็นข่าว » ประจวบฯพร้อมเปิดด่านสิงขรแล้ว แต่อนุญาตเฉพาะขนส่งสินค้าแห้งข้ามชายแดนไทย-เมียนมา

ประจวบฯพร้อมเปิดด่านสิงขรแล้ว แต่อนุญาตเฉพาะขนส่งสินค้าแห้งข้ามชายแดนไทย-เมียนมา

30 มิถุนายน 2020
894   0

วันที่  30  มิถุนายน  2563   จ่าเอกแก้ว  คงวงษ์  ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตรวจสอบความพร้อมในการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร อนุญาตให้เฉพาะการขนส่งสินค้าแห้ง  โดยซักซ้อมความเข้าใจ กับหน่วยงานชายแดน ประกอบด้วย ตรวจคนเข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำรวจตระเวนชายแดน 146  ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์   โดยบรรยากาศก่อนวันอนุญาติให้สินค้านำเข้า  พบว่าเงียบเหงา  รั้วผ่านแดนถูกปิด  ถนนแทบไม่มีรถวิ่ง  ผิดจากช่วงที่มีการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว

นายพัลลภ  สิงหเสนี   ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า  ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคมนี้  เป็นต้นไป  จะอนุญาตให้เปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร  ที่ ต.คลองวาฬ  ตั้งเวลา 08.00  –  18.00  น.  เฉพาะการนำเข้าส่งออกสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด  หลังจากคณะกรรมการหลายฝ่ายร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการรองรับการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร  ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

โดยระยะที่ 1  ไม่ให้มีบุคคลเดินทางผ่านเข้าออก  แต่อนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าเฉพาะประเภทสินค้าแห้งเท่านั้น  และให้ผู้ประกอบการนักธุรกิจชาวไทยและชาวเมียนมา  รับมอบสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบ  ที่บริเวณถนนด้านหน้าศาลหินกอง  ใกล้จุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน  พร้อมคัดกรองโรคผู้เกี่ยวข้องตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมีการประเมินสถานการณ์ทุกระยะ

สำหรับระยะที่ 2 เมื่อสถานที่บริเวณจุดขนถ่ายสินค้าประมงที่ด่านสิงขรมีความพร้อมสามารถที่จะบริหารป้องกันโควิด 19 ได้ และมีระบบควบคุมน้ำเสียป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว จะอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าประมง หลังจากที่ผ่านมาจังหวัดประกาศปิดด่านสิงขรและพื้นที่ทุกอำเภอตลอดแนวชายแดนไทย – เมียนมา  ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ตามนโยบายของรัฐบาล