สิ่งแวดล้อม » อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ‘เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ’ ปลูกป่า ปรับปรุงแหล่งอาหารช้างป่า

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ‘เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ’ ปลูกป่า ปรับปรุงแหล่งอาหารช้างป่า

10 สิงหาคม 2020
2953   0

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ปลูกป่า ปรับปรุงแหล่งอาหารช้างป่า เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ‘ช้างโลก เทิดไท้ องค์ราชินี’ 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอกุยบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า ปรับปรุงแหล่งอาหารช้างป่า สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ‘ช้างโลก เทิดไท้ องค์ราชินี’ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมี นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี , นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นางสาวสุพร พลพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ , ตำรวจ , ทหาร  , WWF.ประเทศไทย , ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังได้มีโครงการปลูกป่าประชารัฐ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม กิจกรรมปรับปรุงแหล่งอาหาร ได้แก่ การกำจัดวัชพืชในแปลงหญ้าเพื่อปรับปรุงแปลงหญ้าเดิม และเสริมโป่งเทียมเพื่อปรับปรุงอาหารให้สัตว์ป่าและช้างป่า ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการกำจัดวัชพืชภายในแปลงหญ้าเพื่อปรับปรุงแปลงหญ้าเดิม จำนวน 100 ไร่ บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กร.1 (ป่ายาง) , กิจกรรมปลูกป่า บนพื้นที่จำนวน 2 ไร่ และกิจกรรมเพิ่มเติมแร่ธาตุ เสริมโป่งเทียม จำนวน 1 โป่ง

สำหรับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีความสำคัญต่อปวงชนชาวไทย ประกอบกับเมื่อปี พ.ศ. 2555 วันที่ 12 สิหาคม ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญ คือ วันช้างโลก (World Elephant day) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

อีกทั้งยังทรงห่วงใยถึงวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของสัตว์ป่า อันเป็นเหตุแห่งการสูญพันธุ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจึงทรงพระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาช้างไทยในพื้นที่อนุรักษ์หลายแห่งอีกด้วย