คัดข่าวดี » อำเภอสามร้อยยอด ‘ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก ปล่อยปลา’ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

อำเภอสามร้อยยอด ‘ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก ปล่อยปลา’ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

11 สิงหาคม 2020
746   0

อำเภอสามร้อยยอด  ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก ปล่อยปลา โครงการจิตอาสาพัฒนา ‘วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก’ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก ปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ได้จัดกิจกรรม ‘วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก’

ทั้งนี้มีข้าราชการ , พนักงานรัฐวิสาหกิจ , องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย , กศน.อำเภอสามร้อยยอด , ภาคเอกชน ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และจิตอาสาพระราชทานฯ ร่วมกิจกรรมที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหนองคางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ‘เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์’ และกล่าวคำปฏิญาณฯตนแล้ว นายอำเภอสามร้อยยอดพร้อมด้วยข้าราชการ และทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันปล่อยปลาตะเพียน 40,000 ตัว  พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นเกดและต้นยางนา ฯลฯ ตลอดจนปลูกหญ้าแฝก 25,000 ต้น บริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองคางอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการรวมพลังความสามัคคีของจิตอาสาทุกหมู่เหล่า เป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร รวมทั้งเป็นการแสดงพลังความรัก พลังน้ำใจของจิตอาสา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอสามร้อยยอดด้วย

สำหรับโครงการ  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริพระราชดำริ นี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2523  พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรการทดลอง  กาลัดน้ำ พระราชทานที่คลองส่งน้ำสาย 23  ซ้ายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี

ทรงมีพระราชดำริกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน  ให้พิจารณาโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อจัดหาน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกทางด้านทิศตะวันตกของคลองส่งน้ำสายใหญ่ปราณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตส่งน้ำโครงการฯ ปราณบุรี  เพื่อให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและการอุปโภค-บริโภค แล้วเสร็จเมื่อปี 2540  ความจุตามแผนการก่อสร้าง 1.120  ล้าน ลบ.ม.

โดยมีการขุดลอกเพื่อปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม เมื่อปี 2556 ได้ทำการขุดลอก กว้าง 200 ม. ยาว 300 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. มีชาวบ้านจาก 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองเป่าปี่ หมู่ที่ 3 และบ้านเนินกรวด หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาลัย กว่า 200 ครัวเรือน ที่ต้องใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง เพื่อนำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นจวบจนถึงปัจจุบัน