สิ่งแวดล้อม » สามร้อยยอด | ทต.ไร่เก่า ปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ในวันแม่แห่งชาติ

สามร้อยยอด | ทต.ไร่เก่า ปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ในวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2020
1123   0

เทศบาลตำบลไร่เก่า จัดโครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านกระทุ่มโพรง หมู่ที่1 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตำบลไร่เก่า โดย  นายชลากร  อภิชาตชาญชัย  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลไร่เก่า  จัดโครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยมี นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ นายกเทศบาลตำบลไร่เก่า พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า ประธานชุมชนประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลไร่เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้ กว่า 100 คน

สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าไม้ และแหล่งน้ำ โดยช่วยกันดูแลรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์มาดำเนินการ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันป้องกันและรักษาพื้นป่าไม้ที่มีอยู่

รวมทั้งเร่งฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้ อีกทั้งป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ผลจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีของประเทศ ทำให้มีผลกระทบกับพื้นที่ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆ จึงจำเป็นต้องฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนมา

สำหรับการปลูกป่าครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 และเพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ โดยเทศบาลตำบลไร่เก่า ได้นำ ต้นลีลาวดี ต้นตะแบก ต้นมะฮอกกานี และต้นอินทนิล ฯลฯ จำนวน 200 ต้น ไปร่วมกันปลูกภายในพื้นที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนต่อไป