คัดข่าวดี » ประจวบ | ฉก.จงอางศึก อบรมเยาวชนต้นแบบ(idol) “โรงเรียนนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

ประจวบ | ฉก.จงอางศึก อบรมเยาวชนต้นแบบ(idol) “โรงเรียนนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

29 สิงหาคม 2020
1566   0

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ..ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รอง ผบ.ฉก. จงอางศึก เปิดเผยว่า กองทัพได้มีนโยบายให้หน่วยทหารทุกหน่วยได้ดำเนินการขยายผลและต่อยอดโครงการหน่วยทหารพันธุ์ดีไปสู่ชุมชนและสถานศึกษา พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ได้อนุมัติให้หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ดำเนินโครงการโรงเรียนนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง


โดยได้ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 14 โรงเรียนเพื่อจัดทำโครงการดังกล่าว ประด้วย

1.โรงเรียนบ้านด่านสิงขร

2.โรงเรียนบ้านหนองเสือ

3.โรงเรียนบ้านคลองวาฬ

4.โรงเรียนกิตติคุณ

5.โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วังยาว)

6.โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน

7.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65

8.โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

9.โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา

10.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ

11.โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพ 72

12.โรงเรียนห้วยหนำ

13. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว

14.โรงเรียนบ้านหาดสนุกราษฎร์บำรุง


โคยโครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนสามารถปลูกพืชผักไว้ประกอบอาหารให้นักเรียนรัปประทานได้เอง และมีเหลือก็เผื่อแผ่ให้ชุมชนและส่วนหนึ่งเก็บเมล็ดไว้ขยายผลและปลูกซ้ำไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเมล็ดพันธุ์เป็นการประหยัดรายจ่ายได้อีกทางหนึ่ง

โดยเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นได้รับโครงการทหารพันธุ์ดีของกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี


ซึ่งในห้วงวันที่ 26-27สิงหาคม 2563 ได้มีการอบรมเยาวชนต้นแบบ(idol) โครงการโรงเรียนนี้มีรัก ปลูกผักกินเองทั้ง 14โรงเรียน จำนวน 160 คน โดยเชิญร้อยเอก วิเชียร  โฉมเฉลา  วิทยาการโครงการทหารพันธุ์ดีกองพลทหารราบที่ 9 มาความรู้เกี่ยวกับการปลูก เตรียมดิน การเก็บผลผลิต และการเก็บเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์เป็นต้น

ซึ่งหลังจากอบรม แล้วหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกจะจัดเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงร่วมกับเยาวชนต้นแบบเพื่อจัดทำแปลงเกษตรของแต่ละโรงเรียนและร่วมกันดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

Cr.ภาพ/ข่าว  หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก