เป็นข่าว » หัวหิน | ทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่เก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงสูง 5ราย พบประวัติเดินทางไปทำไร่ที่เมืองมูด่อง เมียนมา

หัวหิน | ทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่เก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงสูง 5ราย พบประวัติเดินทางไปทำไร่ที่เมืองมูด่อง เมียนมา

1 กันยายน 2020
997   0

ความคืบหน้าหลัง ปิดโรงเรียนตามแนวชายแดนในพื้นที่ อ.หัวหิน จำนวน 2โรงเรียน ที่ตำบลบึงนคร และตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่สอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างจากกลุ่มเสี่ยงสูง 5ราย ที่พบประวัติเดินทางไปทำไร่ที่เมืองมูด่อง ประเทศเมียนมา พร้อมติดตามกลุ่มเสี่ยงต่ำกว่า 100ราย ขณะเดียวกัน ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อกัน 151วันแล้ว

วันที่ 1 กันยายน 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีที่โรงเรียนตามแนวชายแดนพม่าในเขตพื้นที่ .หัวหิน .ประจวบคีรีขันธ์  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอานันท์ .2 .ห้วยสัตว์ใหญ่ และโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  .3 .บึงนคร  ได้ออกหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครองนักเรียน  เรื่อง ขอปิดโรงเรียนด้วยเหตุจำเป็นพิเศษ  เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ติดต่อกับชายแดนของประเทศเมียนมา และผู้ปกครองเดินทางทางธรรมชาติตามแนวชายแดนพม่า  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอปิดโรงเรียนด้วยเหตุจําเป็นพิเศษตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2563 โดยนักเรียนสามารถมาเรียนได้ตามปกติในวันที่ 8 กันยายน 2553 เป็นต้นไปนั้น

สำหรับบรรยากาศที่โรงเรียนอนันท์ .ห้วยสัตว์ใหญ่ .หัวหิน ซึ่งปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุจำเป็นพิเศษเป็นวันแรกนั้น  พบว่า อาคารเรียนและห้องเรียนต่างปิดประตูล็อคกุญแจ รวมทั้งเก็บเก้าอี้โต๊ะในโรงอาหารเรียบร้อย เนื่องจากปิดเรียนหลายวัน โดยไม่มีเด็กๆมาเล่นที่โรงเรียนแม้เป็นวันหยุดแม้แต่คนเดียว มีเพียงเจ้าหน้าที่หรือครู ที่มีบ้านพักอยู่ภายในโรงเรียนเพียงไม่กี่คนเท่านั้น

โดยในวันนี้ทีมสอบสวนโรค ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหัวหิน ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลบึงนคร และตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ดำเนินการสอบสวนโรค พร้อมเก็บตัวอย่างเสมหะเพื่อค้นหาผู้ป่วย  ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงจำนวน 5 คน ซึ่งพบประวัติเดินทางไปทำไร่ที่เมืองมูด่อง ประเทศเมียนมา ก่อนกลับบ้านพักที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน เพื่อส่งตรวจหาเชื้อที่ห้องปฎิบัติการซึ่งจะทราบผลในคืนนี้  และเฝ้าระวังติดตามกลุ่มความเสี่ยงต่ำกว่า 100 ราย  ซึ่งได้ให้คำแนะนำและเน้นย้ำมาตราการสำคัญในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย  ล้างมือบ่อยๆ และกักตัวเองอยู่บ้านเพื่อดูอาการ เป็นเวลา 14 วัน ด้วย

ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มชาติพันธ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอหัวหินนั้น  มีวิถีชีวิตอยู่ตามแนวชายแดน มีการเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อติดต่อกับญาติและทำสวนทำไร่เป็นเรื่องปกติ

จากการตรวจสอบข้อมูล พื้นที่การระบาด ที่รัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา จุดที่พบการระบาดของไวรัสโควิด19นั้น อยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยบริเวณบ้านป่าละอู เป็นระยะทางไกลนับพันกิโลเมตร อีกทั้งปัจจุบันมีการจำกัดการเดินทางเข้าออกทางฝั่งเมียนมาจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นการป่วยเป็นไข้ธรรมดา ไม่ใช่โควิด19 แต่อย่างใด แต่เพื่อความปลอดภัย จึงได้มีการปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว 7วัน หากไม่พบผู้ติดเชื้อจะเปิดทำการเรียนตามปกติ

ขณะเดียวกันที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู และอีกหลายโรงเรียนในพื้นที่ วันนี้ยังคงเปิดเรียนตามปกติ  ยังไม่พบว่ามีการปิดเรียนเพิ่มเติมแต่อย่างใด  ส่วนบรรยากาศภายในหมู่บ้านป่าละอู .ห้วยสัตว์ใหญ่ .หัวหินนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ แม้จะรู้ข่าวการปิดโรงเรียนทั้งสองแห่งแล้ว แต่ไม่ได้ตื่นตกใจอะไรเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการติดต่อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นวันที่ 151 ติดต่อกันแล้ว