สิ่งแวดล้อม » บางสะพาน | “SVL Group” ปลูกฝังเยาวชนจัดการ “ขยะ” ชูนวัตกรรม “Eco Bricks” สร้างแปลงผักสมุนไพร ฐานเรียนรู้นอกห้องเรียน

บางสะพาน | “SVL Group” ปลูกฝังเยาวชนจัดการ “ขยะ” ชูนวัตกรรม “Eco Bricks” สร้างแปลงผักสมุนไพร ฐานเรียนรู้นอกห้องเรียน

2 กันยายน 2020
1403   0

เมื่อเร็วๆ นี้ SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ โดย นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน พร้อมทีมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และทีมสื่อสารองค์กรร่วมมือภาคีเครือข่ายบางสะพาน จัดโครงการ “ขยะแต่ไม่แขยง นวัตกรรม Eco Bricks” ปลูกฝังเยาวชนจัดการ“ขยะ” ชูนวัตกรรม “Eco Bricks” เพื่อสร้างแปลงผักสมุนไพร ฐานเรียนรู้นอกห้องเรียน

โดยมีนายสุรศักดิ์  สายนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขาม คณะครู ผู้นำชุมชน และน้องๆ ชั้น ป.2-ป.6 รวมกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม เปิดโครงการฯ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ อาคารโรงเรียนบ้านท่าขาม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยรูปแบบโครงการ คือ ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี พร้อมให้ความรู้เรื่องนวัตกรรม “Eco Bricks” เพิ่มมูลค่าขยะสร้างประโยชน์

ในรูปแบบสิ่งก่อสร้างเป็น “แปลงผักสมุนไพร” ด้วยการนำขวดพลาสติก และนำเศษขยะพลาสติกชิ้นเล็กๆ เช่น ถุงพลาสติก ซองขนม หลอด ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ นำมาอัดใส่ขวดพลาสติกให้แน่น

ขั้นตอนนี้ พี่ๆ ได้ให้ความรู้และจับมือน้องๆ ทำไปด้วยกัน เพื่อสร้างความสนุกและสอดแทรกสาระประโยชน์ของการสร้างคุณค่าจากสิ่งที่เรียกว่า “ขยะ”

น้องๆ ต่างให้ความสนใจ และช่วยกันนำถุงพลาสติกที่ทำความสะอาดแล้วอัดใส่ขวดจนแน่น รวมได้กว่า 100 ขวด เพื่อเตรียมไว้เป็นส่วนประกอบและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างแทนอิฐ เป้าหมาย คือ 500 ขวด

โดยขวดทั้งหมด 500 ขวด จะนำไปสร้างเป็นแปลงผักสมุนไพร เพื่อให้เป็นฐานการเรียนรู้พืชสมุนไพรไทยของโรงเรียนบ้านท่าขามต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ คือ 3 เดือน (ส.ค.-ต.ค.) และจะมีการติดตามผลจนกว่าแปลงผักจะแล้วเสร็จ

Cr.ภาพ/ข่าว SVL Group