เป็นข่าว » สามร้อยยอด | “สส.ต๊ง” พร้อมคณะกรรมาธิการคมนาคม จัดสัมมนา “เยาวชนจะปลอดภัย  เมื่อเข้าใจกฎหมายจราจร” 

สามร้อยยอด | “สส.ต๊ง” พร้อมคณะกรรมาธิการคมนาคม จัดสัมมนา “เยาวชนจะปลอดภัย  เมื่อเข้าใจกฎหมายจราจร” 

3 กันยายน 2020
899   0

“สส.ต๊ง” พร้อมคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร  จัดสัมมนา “เยาวชนจะปลอดภัย  เมื่อเข้าใจกฎหมายจราจร”  พร้อมมอบหมวกกันน็อคให้กับนักเรียน จำนวน 400 คน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม  ตำบลไร่เก่า  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร โดย นายนิกร  จำนง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และรองประธานคณะกรรมาธิการคมนา คนที่5  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โครงการ “เยาวชนจะปลอดภัย เมื่อเข้าใจกฎหมายจราจร”  โดยมีนายมนตรี  ปาน้อยนนท์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดประจวบฯ รองประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม คนที่ 4  กล่าวรายงาน และดำเนินการสัมมนา  พร้อมมอบหมวกกันน็อคให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม   ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมปลายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 400  คน

สำหรับโครงการดังกล่าวคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ถึงกฎจราจร  ระเบียบ และข้อควรปฏิบัติในขณะใช้รถใช้ถนน  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเคารพ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  และให้เยาวชนตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นขณะขับขี่  ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่เอง ตลอดจนครอบครัวของผู้ขับขี่

ซึ่งทางคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร  ได้ตระหนักถึงปัญหา  การละเลย  หย่อนยาน และการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะต่างๆ  บนท้องถนน ซึ่งที่พบกันบ่อยๆ  ก็คือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร  รวมทั้งการเลี้ยงรถ การเปลี่ยนช่องจราจรโยไม่เปิดไฟเลี้ยว  ขับขี่เร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกกันน็อค  เป็นต้น

โดยวิทยากรที่มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “เยาวชนจะปลอดภัย เมื่อเข้าใจกฎหมายจราจร”  มีนายนิกร  จำนง  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และรองประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม  คนที่ 5,  ดร.สุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ  รองประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม คนที่ 3, พ.ต.ท.อาณัติ  ศรีสดใส  สารวัตรอำนวยการ สภ.สามร้อยยอด  และนายกิตชพัสฐ์  เกตุแก้ว  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

ทั้งนี้ในช่วงท้ายการสัมมนาได้เปิดโอกาสให้น้องๆ  นักเรียนได้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น  และจัดให้มีการเล่นเกมตอบคำถามพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ  ที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง  หลังจากนั้นได้มอบหมวกกันน็อคให้กับนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมทุกคนอีกด้วย

Cr.ภาพ/ข่าว ฐิติชญา  แสงสว่าง อ.สามร้อยยอด