เป็นข่าว » สามร้อยยอด | ศูนย์ ปภ. เขต4 จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามร้อยยอด | ศูนย์ ปภ. เขต4 จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7 กันยายน 2020
1212   0

วันที่ 7 กันยายน 2563 ที่หอประชุมใหญ่ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอุดม เพชรคุต ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 จังหวัดประจวบฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน มีนายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายสงวน ไชยชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ นายเล็ก แซ่เฮง หัวหน้าหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

โดยมีประชาชนจิตอาสาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากเทศบาลตำบลไร่เก่า องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย จำนวน 150 คน รวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด และอาสาสมัครกู้ภัยตำรวจทางหลวงจุดสามร้อยยอด ร่วมในพิธีเปิด

ทั้งนี้ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัด/อำเภอ

จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพี้นที่

ศูนย์ ปภ. เขต 4 จึงได้จัดอบรมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อเกิดสาธารณภัย เพื่อชักซ้อมความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของแต่ละหน่วยที่เข้าฝึกฯ และฝึกการปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง กลุ่มเป้าหมาย เป็นจิตอาสาที่ผ่านการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถมีความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจัดการสาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ และมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การสั่งการ และการประสานงานการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น

Cr.ภาพ/ข่าว  ฐิติชญา แสงสว่าง  สามร้อยยอด