Sports day » “กีฬาเทนนิส” ขยับเข้ารั้ว “สพฐ.” แล้ว หนุนนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ-ต่อยอดสร้างชื่อให้ชาติ

“กีฬาเทนนิส” ขยับเข้ารั้ว “สพฐ.” แล้ว หนุนนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ-ต่อยอดสร้างชื่อให้ชาติ

15 กรกฎาคม 2021
805   0

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ตั้งเป้าปีแรกมีนักเรียนหันมาจับแร็กเกตเล่นกีฬาลูกสักหลาด 1,500-3,000 คนเป็นอย่างน้อย

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2564 มีพิธีบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมี นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเปิดงาน, นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ กล่าวถึงความเป็นมา และยังมี นายคชาชาญ มงคลเจริญ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ และพันเอก วันชนะ สวัสดี ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ในพิธียังมี นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ, ร้อยตำรวจเอกหญิง แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทย มืออันดับ 19 ของโลก, ร้อยตำรวจเอก ดนัย อุดมโชค อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทย มืออันดับ 77 ของโลก, นายพชรพล คำสมาน ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสทีมชาติ, นักเทนนิสทีมชาติปัจจุบัน ได้แก่ นายกษิดิศ สำเร็จ, นายยุทธนา เจริญผล, น.ส.พัชรินทร์ ชีพชาญเดช และ น.ส.อัญชิสา ฉันทะ เข้าร่วมด้วย

นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ เปิดเผยว่า สมาคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน และเล็งเห็นว่ากีฬาเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพ​ร่างกายและจิตใจของเยาวชนได้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

ซึ่งร่วมกับ สพฐ. ในการพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน เพราะมุ่งหวังให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกีฬาเทนนิส ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความชำนาญในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และการแข่งขันในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยในอนาคต

ด้าน “ผู้พันเบิร์ด” พันเอก วันชนะ สวัสดี ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ในฐานะผู้รับนโยบายจาก นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ให้เป็นผู้ประสานและดำเนินโครงการ เพื่อขยายฐานกีฬาเทนนิสในประเทศไทย กล่าวว่า ระยะการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะสั้น ช่วง 1-3 ปี ผลที่ต้องการคือ เพิ่มจำนวน

ทั้งผู้ฝึกสอนและจำนวนนักเรียนที่เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ, ระยะกลาง ตั้งแต่ 3-10 ปี ผลที่ต้องการคือ พัฒนาผู้ฝึกสอนสู่การเป็นผู้ฝึกสอนในระดับต้นและพัฒนานักเรียนไปสู่การเป็นนักกีฬาเพื่อแข่งขันและก้าวเข้าสู่นักกีฬาอาชีพ และในระยะยาว มากกว่า 10 ปี

เป้าหมายที่ต้องการคือ พัฒนาบุคลากรในวงการเทนนิสในระบบต่างๆ เช่น ผู้ฝึกสอน อะคาเดมี่ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรรมการและอื่นๆ รวมถึงในประเภทนักกีฬา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพให้มากขึ้น และมีผู้สนใจออกกำลังกายด้วยกีฬาเทนนิสมากขึ้นในประเทศไทย

 “สมาคมมุ่งหวังที่จะใช้กีฬาเทนนิสเป็นเครื่องมือในการทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม รวมทั้งมีทักษะกีฬาเทนนิสที่จะต่อยอดไปสู่การแข่งขัน จนสามารถสร้างผลงานในระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติต่อไปได้ด้วย โดยในปีแรกนั้น ผมคาดหวังว่าจะ​มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 1,500-3,000 คนเป็นอย่างน้อยครับ” ผู้พันเบิร์ด กล่าวทิ้งท้าย