Sports day » ชาวบ้านหนองกลางดง รวมตัวเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ พร้อมผลักดันให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ

ชาวบ้านหนองกลางดง รวมตัวเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ พร้อมผลักดันให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ

16 พฤศจิกายน 2022
412   0

ภาพ/ข่าว ฐิติชญา  แสงสว่าง

ชาวบ้านหนองกลางดง รวมตัวเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ทุกวันอาทิตย์ พร้อมผลักดันให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ชวนกันมาออกกำลังกาย หวังสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมปลูกฝังเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างจากโลกโซเชียล และยาเสพติด

ที่หมู่บ้านหนองกลางดง  หมู่ที่  7  ตำบลศิลาลอย   อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้นำชุมชน  โดยนายสมบูรณ์  ก๋วยเจริญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย  นางสาวเพิ่มพร  บุญพยุง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นางสาวชุลี  ลิ้มประดิษฐ์  กรรมการหมู่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมด้วยชาวบ้าน และเยาวชนในหมู่บ้าน

ได้รวมตัวพากันออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง  ตามเส้นทางสายธรรมชาติภายในหมู่บ้าน  หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน  สร้างความสามัคคี   ปลูกฝังเยาวชนหันมาออกกำลังกาย  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ลดการอยู่กับโลกโซเชียลน้อยลง  และห่างไกลจากยาเสพติด  พร้อมผลักดันให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในอนาคต

นางสาวชุลี  ลิ้มประดิษฐ์  กรรมการหมู่บ้านหนองกลางดง  กล่าวว่า  สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการทำกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เกิดจากการพูดคุยกันในที่ประชุมหมู่บ้านเรื่องของการออกกำลังกาย และทางกลุ่มผู้นำ และคณะกรรมการหมู่บ้าน

โดยได้เริ่มต้นทำกิจกรรมกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  ที่ผ่านมา ได้รวมตัวกันเดิน-วิ่ง ทุกวันอาทิตย์ โดยจะวิ่งสัญจรตามเส้นทางต่างๆ  ของหมู่บ้าน  ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้หันมาออกกำลังกาย รักษาสุขภาพ  ได้มาพบปะ พูดคุยกัน

ซึ่งก็มีกลุ่มคนทั้ง 3  วัย  คือวัยเด็ก  วัยทำงาน  และกลุ่มผู้สูงอายุ  โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส.  เดิม 2 อาทิตย์เราจะพบกันที  แต่เนื่องจากเด็กๆ  มีความชอบ และอยากให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้ เราจึงเปลี่ยนเป็นมาพบกันทุกอาทิตย์  ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนหลายวัย  ได้เรื่องสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง

จึงได้เตรียมส่งเสริมให้หมู่บ้านได้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  เป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดสำหรับสายรักธรรมชาติ  เพราะเส้นทางที่วิ่งเราจะผ่านทั้งทุ่งนา  ถนนที่เป็นป่าชุมชน และที่สำคัญคือจุดโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บริเวณโรงโม่หินเก่า  หรือที่รู้จักกันคือต้นโพธิ์ท้อง

นอกจากนี้ยังเป็นการให้ทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยเฉพาะเยาวชน จะได้อยู่กับโทรศัพท์และโลกโซเชียลให้น้อยลง รวมถึงยังไม่มีการมั่วสุมเรื่องของยาเสพติดด้วย  ซึ่งบรรยากาศในอาทิตย์นี้เราก็พากันเดินบ้าง วิ่งบ้างไปตามเส้นทางสวย ๆ ในหมู่บ้าน  ได้ประมาณ  3  กิโลเมตร  และมีผู้เข้าร่วมกว่า  30  คน