อาชญากรรม » ฉก.จงอางศึก พร้อมหน่วยงานความมั่นคง วาง ‘ลวดหนามหีบเพลง’ กั้นช่องทางเดินธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมา

ฉก.จงอางศึก พร้อมหน่วยงานความมั่นคง วาง ‘ลวดหนามหีบเพลง’ กั้นช่องทางเดินธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมา

17 มิถุนายน 2020
1219   0

ฉก.จงอางศึก พร้อมหน่วยงานความมั่นคง วาง ‘ลวดหนามหีบเพลง’ กั้นช่องทางเดินธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมา ที่บ้านหุบผื้ง อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ หวังป้องกันการลักลอบขนยาเสพติด หลบหนีเข้าเมืองและอาชญากรรมต่างๆ

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก เปิดเผยว่า หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อดำเนินการวางลวดหนามหีบเพลงกั้นช่องทางเดินธรรมชาติกั้นช่องทางเดินธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมา ที่หมู่5 บ้านหุบผื้ง ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ หวังพร้อมกันการลักลอบขนยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมือง และอาชญากรรมต่างๆ

โดยมี นายชนพหล  ส่งเสริม นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ , เจ้าหน้าที่กลุ่มงานความมั่นคง ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ปข.4 (ห้วยทราย) ,  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146 ด่านสิงขร , ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันทำการวางลวดหนามหีบเพลง เพื่อปิดช่องทางเดินตามธรรมชาติ บริเวณหุบผึ้ง ที่พิกัด NN 695970 เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบใช้เส้นทางธรรมชาติดังกล่าว เพื่อหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย , การลักลอบขนยาเสพติด รวมทั้งลักลอบนำจักยานยนต์ในฝั่งประเทศไทย ข้ามแดนไปขายในประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการกระทำสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด

สำหรับจุดที่ได้ติดตั้งลวดหนามที่ช่องทางธรรมชาติบ้านหุบผื้ง ต.ห้วยทราย อ.เมือง นี้ มีทั้งหมด 6 จุดแนวกั้น ได้แก่ จุดที่ 1 พิกัด NN 697971 จุดที่ 2 พิกัด NN 697972 จุดที่ 3 พิกัด NN 702973 จุดที่ 4 พิกัด NN 704974 จุดที่ 5 พิกัด NN 705974 จุดที่ 6 พิกัด NN 707971 ซึ่งบ้านหุบผึ้งนี้ถือเป็นจุดที่ 2 แล้วในการดำเนินการปิดกั้นเส้นทางธรรมชาติตามแนวชายแดน

‘ซึ่งจุดแรกที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้คือ พื้นที่ ช่องทางวังเป้า บ้านย่านซื่อ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมาตรการดังกล่าวเพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติด ตลอดจนการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ โดยมีแผนวางลวดหนามหีบเพลง ในพิกัดที่มีความเปราะบางต่อการกระทำผิดเพิ่มเติมอีกหลายจุดตลอดแนวชายแดน’ รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก กล่าว