อาชีพพารวย » สุพรรณบุรี | กระทรวงเกษตรฯ แก้วิกฤติโควิด-19 ส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ช่วยเกษตรกรหน้าแล้ง

สุพรรณบุรี | กระทรวงเกษตรฯ แก้วิกฤติโควิด-19 ส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ช่วยเกษตรกรหน้าแล้ง

28 มกราคม 2021
890   0

Cr.ภัทรพล พรมพัก/สุพรรณบุรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ที่ จ.สุพรรณบุรี หวังช่วยแก้วิกฤติโควิด-19 ด้วยการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้เกษตรกร เพื่อเพิ่มรายได้ช่วงฤดูแล้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.สุพรรณบุรี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร แก้วิกฤติโควิด 19 ช่วงฤดูแล้ง  มีนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม. ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายศรายุทธ ยิ้มยวน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ นายนิพัฒน์ เลิศปฏิภานพงษ์ ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.จีรณา อินสว่าง ผจก.ธ.ก.ส.สาขาศรีประจันต์

ผศ.ดร. ขนิษฐา รุตรัตนมงคล. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.นเรศวร นายธีรณัฐ รุ่งสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด น.ส.พัชรี โพธสุธน อดีต สส.สุพรรณบุรี น.ส.จริยา โพธสุธน นายกเทศมนตรีตำบลวังน้ำซับ

นางเรณู พลเสน นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา นายพิชิต รุ่งเรืองด้วยบุญ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง นายทศพร โพธสุธน กำนันตำบลวังน้ำซับ เกษตรกรจาก อ.ศรีประจันต์ อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ อ.หนองหญ้าไซ อ.เดิมบางนางบวช กว่า 300 คน เข้าร่วมรับฟังโครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร แก้วิกฤติโควิด 19 ช่วงฤดูแล้ง ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ช่วงฤดูแล้ง เกษตรกร ไม่มีน้ำทำนา จึงได้ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เนื่องจากขาดแคลนน้ำทำนา และวิกฤติโควิด 19 เป็นโครงการนำร่อง

โดยได้รับมอบหมายจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร จึงได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือเกษตรกร เป็นอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน

เช่น การปลูกพริกซูเปอร์ฮอท การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ไข่  เป็ดไข่ และที่สำคัญคืออาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพที่เลี้ยงได้ง่าย และโตเร็ว มีรายได้ที่มั่นคง

โดยจะสร้างโรงงานแปรรูปจิ้งหรีด ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงงานแปรรูปจิ้งหรีดแห่งแรกของประเทศ  ซึ่งจะรับซื้อจิ้งหรีดจากเกษตรกรจำนวนมาก จึงอยากให้เกษตรกรที่สนใจมาเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรในระยะสั้นช่วงฤดูแล้งนี้

โดยมีเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีดแล้วประสบความสำเร็จ มาให้ความรู้วิธีการเลี้ยงจิ้งหรีด ให้ประสบความสำเร็จและมีรายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือน

โดยมีภาครัฐมาให้การส่งเสริมสนับสนุนทั้งเงินทุนและ พันธุ์ต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรที่สนใจ หากเกษตรกรรายไหนจะทำเป็นจำนวนมาก ที่จะต้องใช้เงินทุนสูง ก็จะมีธนาคารให้การสนับสนุนเงินทุน ทั้งธนาคาร ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน

หากสามารถส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีได้  ก็จะสามารถขยายไปทุกจังหวัด ซึ่งอาชีพระยะสั้นที่รัฐบาลส่งเสริมให้ทำนี้จะมีตลาดรองรับไว้ทุกอย่าง เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีรายได้อยู่ดีกินดีขึ้นในช่วงฤดูแล้งนี้