ทุกทิศทั่วไทย » ตำรวจโคกขาม จัดอาหารกลางวันเลี้ยงตำรวจและ ปชช. “กินข้าวหม้อเดียวกันต้องรักกัน”

ตำรวจโคกขาม จัดอาหารกลางวันเลี้ยงตำรวจและ ปชช. “กินข้าวหม้อเดียวกันต้องรักกัน”

7 กรกฎาคม 2021
1268   0

Cr.แมวดำ มหาชัย

ไอเดียดี “สถานีตำรวจภูธรโคกขาม” จ.สมุทรสาคร ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ ไว้ปรุงในโครงการอาหารกลางวัน สำหรับข้าราชการตำรวจ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ภายใต้คำขวัญ “กินข้าวหม้อเดียวกันต้องรักกัน”

วันที่7 กรกฎาคม 2564 เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจของประเทศในตอนนี้ เป็นยุคข้าวยากหมากแพง สถานีตำรวจภูธรโคกขาม โดย พ.ต.อ.สมชาย ขอค้า ผู้กำกับ สภ.โคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้ใช้พื้นที่ว่าง ที่เป็นป่าโกงกาง ป่าแสม พลิกให้เป็นสวนเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และมีการแจกจ่ายพืชผักสวนครัวนี้ให้กับผู้มาติดต่อราชการ

พ.ต.อ.สมชาย ขอค้า เกิดแนวความคิด ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ามากที่สุด  จึงได้ร่วมมือกับแม่บ้านตำรวจในสถานี ช่วยกันปรับแปลงพื้นดินที่อยู่ติดกับโรงพักให้เป็นสวนครัวที่ปลูกผักนานาชนิด และยังมีการ เลี้ยง กบและปลาในบ่ออีกด้วย

ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์ Covid-19 การไม่ออกไปยังแหล่งชุมชนเป็นเรื่องที่ดี ไม่ต้องออกไปซื้อในตลาด เมื่อเวลาที่อยากจะรับประทานผักสดที่ปลอดสารพิษก็สามารถมานำกับไปรับประทานได้

สถานีตำรวจภูธรโคกขามแห่งนี้ยึดถือตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในการจัดทำโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อสามารถกินกันได้ทุกครอบครัว และเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจในสถานี

พ.ต.อ.สมชาย ขอค้า ผู้กำกับ สภ.โคกขาม อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร  ยังกล่าวด้วยว่า มารับตำแหน่งที่ สภ.โคกขาม ในตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้เกิดแนวความคิดนี้ขึ้นมาจึงได้ระดมบรรดาข้าราชการตำรวจและแม่บ้านตำรวจใน สภ.ออกมาร่วมกันทำสวนผักนานาชนิด โดยเป็นพืชผักประเภทล้มลุก อายุการปลูกสั้น เพื่อจะได้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว  และสามารถนำมาประกอบอาหารใน โครงการอาหารกลางวันสถานีตำรวจภูธรโคกขาม

สำหรับข้าราชการตำรวจและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ “กินข้าวหม้อเดียวกันต้องรักกัน” ได้อีกด้วย ผักที่เก็บมาในแต่ละวันยังสามารถนำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจใน สภ.และผู้ที่มาติดต่อราชการ  เพื่อบรรเทากข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน ทำให้ผู้มาติดต่อใช้บริการที่ สถานีตำรวจภูธรโคกขามได้มีรอยยิ้มกลับบ้านไป