อาชีพพารวย » สภาผู้นำชุมชนตำบลสามร้อยยอด ขับเคลื่อนโครงการสร้างอาชีพด้านอาหารปลอดภัยฯ

สภาผู้นำชุมชนตำบลสามร้อยยอด ขับเคลื่อนโครงการสร้างอาชีพด้านอาหารปลอดภัยฯ

30 ธันวาคม 2021
695   0

Cr.ฐิติชญา แสงสว่าง/สามร้อยยอด 

สภาผู้นำชุมชนตำบลสามร้อยยอด ขับเคลื่อนโครงการสร้างอาชีพด้านอาหารปลอดภัยฯ สอนทำ “คุกกี้ชะคราม” จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะเฉพาะอาชีพจากวัตถุดิบในท้องถิ่น

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ศาลาหมู่บ้านดอนเตาเหล้า หมู่ที่ 6 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาผู้นำชุมชนตำบลสามร้อยยอด ได้ขับเคลื่อนโครงการสร้างอาชีพด้านอาหารปลอดภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยนาวสาวชุลี ลิ้มประดิษฐ์ และนางสาวณัฎฐานันท์ สายน้ำเขียว หน่วยพัฒนาอาชีพ นำชาวบ้านกลุ่มชะคราม รับการอบรมพร้อมลงมือปฏิบัติการทำคุ๊กกี้ชะคราม

โดยวันนี้ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ทักษะเฉพาะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มชะคราม การผลิตคุกกี้ชะคราม โดยมี นางสาวธันยรัศมิ์ สายน้ำเขียว เป็นวิทยากรในการฝึกสอน ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการผลิต การผสมแป้ง การบีบตัวคุกกี้ การอบ จนออกมาเป็นคุ๊กกี้ชะคราม

การฝึกสอนครั้งนี้วิทยากรได้สอนพร้อมกับลงมือทำให้สมาชิกกลุ่มดูในครั้งแรก และให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำเองในครั้งที่สอง หลังจากการฝึกอบรมได้มีการสรุปบทเรียนการทำกิจกรรมร่วมกัน

ซึ่งทุกคนที่ร่วมกิจกรรมต่างมีความพอใจในรสชาติของคุ๊กกี้ที่ทำออกมาเป็นอย่างมาก เพราะมีความนุ่มไม่หวานตามสูตรที่ได้เรียนรู้ ภูมิใจที่ได้ลงมือทำคุกกี้ด้วยตัวเองในครั้งแรกและอร่อย แต่ยังมีส่วนที่ต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบชะครามที่ต้องตัดเด็ดก่อนต้มจะได้ไม่ยุ่งยากในการมาเลือกก่อนผสมแป้ง , ขนาดคุกกี้ที่มีความเล็กใหญ่หนาบางไม่เท่ากัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับน้ำหนักของการบีบแป้งของแต่ละคน

จึงได้มีการวางแผนที่จะนัดทำกันอีกครั้งในวันที่ 31 ธันวาคม โดยมีเป้าหมายว่าสมาชิกทุกคนจะต้องสามารถผลิตคุกกี้ชะครามได้ มีรูปลักษณ์ที่สวยงามและรสชาติอร่อย และจะนำไปมอบให้ผู้นำที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ที่ด่านวิถีชีวิตใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ บริเวณหน้าโรงพักพุใหญ่

ด้านนางน้อย ศรีวิลัย อายุ 50 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการด้านการสื่อสาร (พูดไม่ชัด) บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองอยู่กับสามีซึ่งป่วยติดเตียงที่ต้องคอยดูแล ทำให้ไม่ได้ทำงาน รายได้ตอนนี้คือได้รับเบี้ยผู้พิการ

แต่พอมีโครงการนี้เข้ามาก็รู้สึกสนใจ และได้เข้าร่วมกลุ่มทันที และวันนี้ก็รู้สึกดีใจ และภูมิใจมากที่ได้ร่วมกิจกรรม และได้ฝึกทำขนมคุ๊กกี้ชะคราม ก็หวังว่าหลังจากนี้จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น