เดินเที่ยว » หลายอุทยานฯในประจวบ เตรียมความพร้อมศูนย์บริการฯนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

หลายอุทยานฯในประจวบ เตรียมความพร้อมศูนย์บริการฯนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

8 เมษายน 2022
1031   0

หลายอุทยานฯในประจวบ เตรียมความพร้อมศูนย์บริการฯนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ พร้อมมาตรการเฝ้าระวังโควิดเข้มข้น และห้าม นทท.นำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กล่าวว่า ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมศูนย์บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยจุดแรกที่วนอุทยานปราณบุรี นายสมศักดิ์ กรีธาธร หัวหน้าวนอุทยานฯ ได้นำตรวจการเตรียมความพร้อมศูนย์บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยววนอุทยานปราณบุรี ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้และโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พื้นที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่มีหลากหลายทั้งชนิดพันธุ์ไม้ป่าเบญจพรรณ ป่าชายเลนและป่าชายหาด แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือหาดปราณคีรี มีเส้นทางจักรยาน ลานกิจกรรมออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ มีสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบริเวณด้านหน้าที่ทำการ ความยาวประมาณ 1,000 เมตร และสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าโกงกางร้อยปีบริเวณริมแม่น้ำปราณบุรี

จุดที่สองที่วนอุทยานท้าวโกษา นายนายอรรณพ เดี่ยววานิชย์ หัวหน้าวนอุทยานฯ ได้นำตรวจการเตรียมความพร้อมศูนย์บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยววนอุทยานท้าวโกษา

ทั้งนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ “เขากะโหลก” มีความสูงของยอดเขาประมาณ 124 เมตร เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปีนหน้าผา ปีนเขา ลักษณะเป็นเขาหินปูน นอกจากนี้ เรายังสามารถลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดได้

สำหรับจุดที่สามอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีนายพงศธร พร้อมขุนทด หัวหน้าอุทยานฯ นำตรวจการเตรียมความพร้อมศูนย์บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูน โดยมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งได้แก่

ทุ่งสามร้อยยอด เป็นพื้นที่ราบลุ่มที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีน้ำขังหรือท่วมถึงตลอดปี ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ทุ่งสามร้อยยอดจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) หรือที่รู้จักกันคือ “พื้นที่ชุ่มน้ำโลก” ในลำดับที่ 11 ของประเทศไทย

จุดชมวิวเขาแดง เดินเท้าขึ้นยอดเขาแดงอีกประมาณ 320 เมตรเวลาที่เหมาะแก่ การขึ้นชมวิวคือตอนเช้ามืด ประมาณ 05.30 น.เพราะ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น

จุดล่องเรือคลองเขาแดง มีเรือจากชาวบ้านเขาแดงไว้บริการ ล่องคลอง ซึ่งใช้เวลาเดินทาง ไป – กลับประมาณ 1 ชั่วโมงระหว่างทางสามารถชมธรรมชาติ เขาหินปูนที่สูงชัน ป่าชายเลน นกและสัตว์น้ำชายเลน

หาดสามพระยา เป็นชายหาดที่เงียบสงบ ท่ามกลางดงสนทะเลสามารถกางเต็นท์พักแรมได้ โดยมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ศาลาพักผ่อน และ ห้องน้ำ – สุขา ไว้บริการ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ให้แนวทางและข้อสั่งการ การปฏิงานของออส. และกำชับแนวทางการปฏิบัติป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมมอบหน้ากากอนามัย

และการห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single – use plastics) เช่น โฟมใส่อาหาร , หลอดสำหรับดูดน้ำ ฯลฯ เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานที่เข้ารับการตรวจการเตรียมความพร้อม ในครั้งนี้