เดินเที่ยว » เปิดตลาดคลองปากปิด ที่เคยโด่งดังอีกครั้ง หลังต้องปิดร้างเพราะโควิดนานกว่า 2 ปี

เปิดตลาดคลองปากปิด ที่เคยโด่งดังอีกครั้ง หลังต้องปิดร้างเพราะโควิดนานกว่า 2 ปี

22 มิถุนายน 2022
902   0

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านฝ่ายท่าลุกขึ้นสู้อีกครั้ง เปิดตลาดคลองปากปิด ที่เคยโด่งดัง แต่ต้องปิดร้างนานกว่า 2 ปีเพราะพิษโควิด-19 ขณะที่ภาคเอกชนกลุ่มธุรกิจเอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมมือภาครัฐ หนุนการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ชุมชน

เมื่อเร็วๆ นี้ อ.บางสะพาน มีโครงการดีๆ ที่จัดขึ้นภายใต้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มประมงบางสะพาน ภาคประชาชน และภาคเอกชนกลุ่มธุรกิจเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ร่วมกิจกรรม ณ ตลาดคลองปากปิด ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายธนพล อาภรณ์รัตน์ ผู้ใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์  เลขาธิการเครือข่ายชาวประมงบางสะพาน กล่าวถึงความสำคัญในการเปิดตลาดนัดคลองปากปิด ว่า การกลับมาเปิดตลาดชุมชนที่คลองปากปิดอีกครั้ง ภายใต้โครงการ “ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้” เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ และมีจุดจำหน่ายสินค้าภายในชุมชน

ทั้งด้านประมงและเกษตรกรรม หลังจากสถานการณ์ของโควิด-19 ที่ทำให้ตลาดคลองปากปิด และชุมชนท่องเที่ยวบ้านฝ่ายท่า เชิงอนุรักษ์คลองปากปิด ที่เคยโด่งดังได้รับเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก ต้องปิดตัวมานานกว่า 2 ปี

ส่งผลกระทบกับชุมชนในทุกๆ ภาคส่วน กระทั่งมีการผ่อนปรนของภาครัฐ จึงมีการหารือร่วมกับชุมชน และนายอำเภอบางสะพาน เพื่อเปิดตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนขึ้นอีกครั้ง

“อยากเชิญชาวนักท่องเที่ยวทุกคนมาท่องเที่ยวพายเรือคายัค ชมธรรมชาติของป่าชายเลน ป่าโกงกาง ถ้าพายไปสุดทางก็จะเจอสันดอนทรายที่กั้นระหว่างคลองกับทะเล ซึ่งตอนนี้ เปิดบริการทุกวัน และทุกวันเสาร์ก็จะมีตลาดรวมของกิน ของใช้ ของดีในชุมชน ชวนมาท่องเที่ยวและอุดหนุนสินค้าชุมชนพื้นถิ่นบ้านเรา” นายธนพล กล่าว

ทางด้าน ทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมสื่อสารองค์กร กลุ่มธุรกิจเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยผลักดันอีกแรงหนึ่ง ได้ระบุว่า ว่า การเป็น“พี่เลี้ยง”ให้กับชุมชนไม่มีที่สิ้นสุด หลังจากชุมชนกลับมารวมตัวเพื่อเปิดตลาดชุมชนสร้างรายได้อีกครั้ง

ทางทีม SVL Group จึงเข้ามาร่วมกิจกรรมพร้อมช่วย live สด ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อเป็นสื่อกลางให้บุคคลภายนอกได้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการของชุมชน หนุนเสริมเครือข่ายชุมชนต้นแบบนวัตวิถี

และที่ผ่านมา SVL Group ได้ร่วมสนันสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ด้วยบทบาทของทีมชุมชนสัมพันธ์ คอยเป็นพลังเสริม หนุนแรงใจให้กับทุกชุมชน  เพื่อให้พี่น้องชาวบางสะพาน ได้มีกำลังใจ ด้วยการส่งเสริมโครงการดีๆในชุมชน ในยามวิกฤตโควิด-19

ทางด้านนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการเร่งดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศทุกภาคส่วน รวมทั้งเศรษฐกิจฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดประจวบฯ ซึ่งถือเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว

และด้วยโครงการ “ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้” ขอฝากสถานที่ท่องเที่ยวดีๆ อีกหนึ่งแห่งของ อ.บางสะพาน “ชุมชนท่องเที่ยวบ้านฝ่ายท่า เชิงอนุรักษ์คลองปากปิด” ห้ามพลาด !! มาเที่ยว ชม ช้อปสินค้าชุมชน อุดหนุนของดีบางสะพาน สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน