ทุกทิศทั่วไทย » สุรินทร์ | เปิดประมูลทะเบียนสวย แบบ new normal หมวดอักษร กธ “การงานก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกล”ได้เงินกว่า 14 ล.

สุรินทร์ | เปิดประมูลทะเบียนสวย แบบ new normal หมวดอักษร กธ “การงานก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกล”ได้เงินกว่า 14 ล.

16 สิงหาคม 2020
1579   0

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ฝ่าวิกฤต เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยแบบนิวนอมอล หมวดอักษร กธการงานก้าวหน้า ธุรกิจก้าวไกลแบบเคาะไม้ครั้งสุดท้าย ได้เงินเข้ากองทุน (กปถ.)สองวัน (15-16 ..63)ได้เงินเข้ากองทุน กปถ.กว่า14 ล้านบาท

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ที่ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ ในเมืองมีนายธานี   สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เดินทางมามาเป็นประธาน ในการเปิดการประมูลทะเบียน รถสวยจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 7 หมวดอักษร( กธ) “การงานก้าวหน้า ธุรกิจก้าวไกล

ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้มอบให้จังหวัดสุรินทร์นำหมายเลขทะเบียนรถ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กธ จำนวน 301 หมายเลข ซึ่งเป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประมูลอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบหมายเลขทะเบียนรถสวยเข้าประมูลโดยเสมอภาคแล้ว เงินรายได้จากการประมูล จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นการสร้างบุญสร้างกุศล สนับสนุน และส่งเสริม กิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อีกด้วย

โดยตลอดทั้ง 2 วันของการประมูล นายกฤติกร   ชาวอ่างทอง ขนส่งจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบข่าวสารการประมูลอย่างทั่วถึง และผลจากการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว

ทำให้มีผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า มากพอสมควร และแผ่นป้ายทะเบียนรถ นำออกประมูลทั้งหมด ผ่านการทำพิธีพุทธาภิเษก แผ่เมตตา และอธิษฐานจิต โดยพระเดชพระคุณ หลวงปู่รอด อาภัสสะโร   วัดโคกกรม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับผู้ที่ประมูลได้ ไว้ในครอบครอง

ซึ่งการประมูลเขทะเบียนรถสวยเป็นไปตามมาตรการณ์สาธารณสุข ก็ถือเป็นยุคใหม่ นิวนอมอล วิถีชีวิตใหม่แห่งการประมูล มีการเว้นระยะห่างให้ผู้ที่มาร่วมประมูล มีการใส่หน้ากากอนามัยและเฟสชิว  เป็นการป้องกันการติดเชื้อ

หลังจากที่ประเทศไทยประสบกับสภาวะการระบาดของโรค ทำให้เศรษฐกิจซบเซาถดถอยลง เนื่องจากว่า มีการงดกิจกรรมหลายๆอย่างเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมการงาน การประชุมสัมมนา  หรือกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากอยู่รวมกัน ก็ทำให้ประชาชนมีรายได้ที่ลดลง พอสมควร รวมทั้งด้านธุรกิจ

สำหรับบรรยากาศการเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยแบบนิวนอมอล มีการตรวจอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง และการสวมผ้าหน้ากากอนามัย ใช้เวลาในการประมูลเลขไม่นานเกินไป เพื่อไม่ให้ผู้เข้าประมูล อยู่ใกล้ชิดกันนานเกินไป โดยมีตัวเลขผู้ประมูลเลขทะเบียนเลขเด่นๆเป็นที่นิยมของประชาชน

ในวันแรกของการประมูล (15 ..2563) มีการประมูลเลขทะเบียนรถสวย จำนวน6,789,000บาท การประมูลในวันอาทิตย์(16 ..2563)จำนวน 6,761,000 บาท มียอดรวมการประมูลในหมวด กธ จำนวน 13,550,000 บาท มีทะเบียนเลขค้างชำระ นำออกประมูลใหม่จำนวน 781,000 บาท และรวมยอดการประมูลจำนวน 14,331,000 บาท ถือเป็นยอดารปะมูลที่สูงมากในสถานการณ์การควบคุมการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานขนส่ง จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบพระคุณชาวจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงที่ให้ความสนใจสนับสนุนการประมูลทะเบียนรถเลขสวย สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่ 7 ทำให้มีเงินสมทบกองทุน (กปถ.) “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันต่อไป

Cr.ข่าว/ภาพ สุพรรณ์ ศรชัย .สุรินทร์