ทุกทิศทั่วไทย » กรุงเทพฯ | มหาดไทยสั่ง ผวจ.ชายแดนด้านเมียนมา 10 จังหวัดรวม “ประจวบคีรีขันธ์” คุมเข้มชายแดนช่องทางธรรมชาติป้องกันโควิด-19

กรุงเทพฯ | มหาดไทยสั่ง ผวจ.ชายแดนด้านเมียนมา 10 จังหวัดรวม “ประจวบคีรีขันธ์” คุมเข้มชายแดนช่องทางธรรมชาติป้องกันโควิด-19

31 สิงหาคม 2020
1322   0

หลังศูนย์สถานการณ์โควิด-19(ศบค.)ได้รายงานข้อมูลการระบาดโควิด-19 ระลอกที่ 2 ในรัฐยะไข่ เมืองชิตตเว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด สั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนด้านเมียนมา หรือ ชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  จำนวน 10 จังหวัด ให้แจ้งนายอำเภอ เน้นย้ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของพื้นที่ที่ติดต่อกับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีช่องทางผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ ให้ระมัดระวังป้องกันการลักลอบเดินทางเข้ามาของบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างผิดกฎหมาย จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ระนอง และราชบุรี

จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับและเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้คือ

1.การเดินทางเข้ามาในประเทศผ่านช่องทางการเข้าออก ด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของการป้องกันโรคสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรฯ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

2.การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนเพื่อเพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวัง ป้องกันการเดินทางเข้าพื้นที่ของบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดน หากพบกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

Cr.ที่มา โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0230/ว.5064