เกษตรมีดี » ประจวบคีรีขันธ์ | เตรียมพัฒนา “บ่อนอก” เป็นจุดศูนย์กลางในการขายสินค้าของชุมชน

ประจวบคีรีขันธ์ | เตรียมพัฒนา “บ่อนอก” เป็นจุดศูนย์กลางในการขายสินค้าของชุมชน

28 มกราคม 2021
1255   0

Cr.สมุทร เรืองชา/ประจวบคีรีขันธ์

เตรียมพัฒนา “บ่อนอก” เป็นจุดศูนย์กลางในการขายสินค้าของชุมชน และรองรับการท่องเที่ยวเส้นทางเมืองประจวบ-กุยบุรี หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

วันที่ 28 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้านบ่อนอก อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้เชิญหน่วยงานราชการลงพื้นที่เพื่อเข้ารับฟังความต้องการและปัญหาของชาวบ้านเพื่อร่วมกันแก้ไขและพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ

โดยมีนางดวงพร วงษ์วรุณ ชาวบ้านบ่อนอก พร้อมกับตัวแทนชาวบ้าน อีกกว่า 20 คน ได้ร่วมกันนำเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน เพื่อให้ที่ประชุมได้ช่วยกันระดมความคิดหาทางออกเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้น

โอกาสนี้คณะยังได้เยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ่อนอก ในการที่จะผลักดันส่งเสริมให้เป็นแปลงตัวอย่าง ส่งเสริมให้เป็นสถานที่การศึกษาดูงาน พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งลงพื้นที่สำรวจสถานที่ที่จะส่งเสริมให้มีการก่อสร้างศูนย์การค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่จะรวบรวมเอาสินค้าภายในชุมชนที่ขึ้นชื่อมารวมกันไว้ขายในจุดเดียว เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวแล้วอยากซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ชาวบ้านมีความต้องการพัฒนาสินค้าของชุมชนตำบลบ่อนอกและตำบลใกล้เคียงให้ดีและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น  เช่น กล้วยตาก ปลาแดดเดียว ขนมไทยต่างๆ ข้าวเหนียวดำสังขยา ขนมเยลลี่ ฯลฯ

โดยได้มีการพูดถึงการสร้างศูนย์รวมสินค้าของชุมชนเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการขายสินค้าของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาซื้อ เป็นจุดซื้อขายสินค้าของตำบลบ่อนอก , การสร้างธนาคารปูม้า ธนาคารไข่หมึก เพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่ ภายในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กับเด็กและเยาวชนผู้ที่สนใจ

ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลบ่อนอก ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจในด้านสวนเศรษฐกิจพอเพียง ให้เข้ามาเรียนรู้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาอาชีพของบุคคลเหล่านั้นด้วย

ทั้งนี้ ชาวบ้านยังมีความต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอกุยบุรี ซึ่งตนได้ขอให้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดแผนลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆในระหว่างอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และอำเภอกุยบุรี ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวได้

โดยให้สำรวจเส้นทางแต่ละจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะเที่ยวแวะชมแวะซื้อในสถานที่ต่างๆของอำเภอและนำมาปรึกษาพัฒนาการต่อยอด เชื่อมโยงกับที่พักภายในอำเภอในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 

นอกจากนี้ยังมีการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว เช่น กิจกรรมเดินวิ่ง กิจกรรมปั่นจักรยานริมหาด กิจกรรมล่องเรือ กิจกรรมทางน้ำ เพื่อให้เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวให้สนใจเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้น