เกษตรมีดี » หัวหิน | ปศุสัตว์ประจวบฯ เร่งฉีดพ่นยาป้องกัน “โรคลัมปี สกิน” ในโคกระบือ หลังพบระบาดแล้ว 4 อำเภอ

หัวหิน | ปศุสัตว์ประจวบฯ เร่งฉีดพ่นยาป้องกัน “โรคลัมปี สกิน” ในโคกระบือ หลังพบระบาดแล้ว 4 อำเภอ

21 พฤษภาคม 2021
1466   0

ปศุสัตว์ประจวบฯ เร่งฉีดพ่นยาป้องกันโรคอุบัติใหม่  “โรคลัมปี สกิน” ในโคกระบือ หลังพบระบาดแล้ว 4 อำเภอ ทั้งที่ กุยบุรี สามร้อยยอด ปราณบุรี และหัวหิน  เตรียมประกาศกำหนดเขตโรคระบาดทั้งจังหวัดแล้ว

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยุษฐิระ  บัณฑุกุล  ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน นำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของ “โรคลัมปี สกิน” ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่สำหรับประเทศไทย

โดยลงพื้นที่ระดมฉีดพ่นยาฆ่าแมลงดูดเลือด เช่น ยุง เหลือบ แมลงวันคอก เห็บ ที่เป็นพาหะนำโรค ในฟาร์มโคนมทั้งหมด ในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่การเลี้ยงโคนมแหล่งใหญ่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีฟาร์มโคนมกว่า 120 ฟาร์ม หรือคิดเป็นโคนมกว่า 2,000 ตัว เพื่อป้องกันโรค

หลังพบการระบาดแล้ว 4 อำเภอ ได้แก่ กุยบุรี สามร้อยยอด ปราณบุรี และอำเภอหัวหิน รวมทั้งยังรอยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการอีก 2 อำเภอ โดยพบการติดเชื้อแล้ว 61 ฟาร์ม จำนวนกว่า 221 ตัว และมีแนวโน้มกระจายไปยังพื้นที่อำเภออื่นๆ มากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระบุว่า เตรียมประกาศกำหนดเขตโรคระบาด ชนิด โรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคระบาดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ 8 อำเภอทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากมีแนมโน้มการระบาดกระจายไปในลายพื้นที่  โดยห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายโคและกระบือ หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่านหรือภายในเขตโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น

ซึ่งในขณะนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีการระบาดได้ออกประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน  เป็นการชั่วคราวไว้แล้วในเบื้องต้น โดยสัปดาห์หน้าเตรียมประกาศกำหนดเขตโรคระบาด ชนิด “โรคลัมปี สกิน” ซึ่งเป็นโรคระบาดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายอภิลักษณ์ บุญล้อม เจ้าพนักงานสัตวบาลปศุสัตว์อำเภอหัวหิน กล่าวว่า ขณะนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ 3 ชุด ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมห้วยสัตว์ใหญ่  แบ่งสายออกฉีดพ่นย่าฆ่าแมลงดูด โดยทำการฉีดพ่นในฟาร์ม และบนตัวโค ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อโค คาดจะต้องในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ในการฉีดพ่นยา

พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน พร้อมแนะนำวิธีการควบคุมป้องกันโรคที่เหมาะสม ตลอดจนการสังเกตอาการสัตว์ป่วยที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการรายงานโรคของเกษตรกร เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาได้อย่างทันท่วงที

สำหรับโรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่สำคัญในโคกระบือ แต่ไม่ใช่โรคที่ติดสู่คน เกิดจากเชื้อไวรัส สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ประมาณ 2-5 เชนติเมตร ขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย ทำให้ขายโคไม่ได้ราคา

  • ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดยังไม่พบการะบาดเข้ามาในพื้นที่โคนม ดังนั้นจะต้องเร่งวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยด่วน สำหรับยาฆ่าแมลงที่ฉีดพ่นในคอกสัตว์และบนตัวสัตว์ จะฉีดพ่นทุกสัปดาห์ รวมทั้งเกษตรกรจะต้องติดตามเฝ้าระวังอาการของโคนมอย่างใกล้ชิด ขณะนี้เน้นย้ำเป็นพิเศษคือห้ามเคลื่อนย้ายโค เข้า-ออกโดยเด็ดขาด

ด้านนายผาด จิ๊วโต  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน  กล่าวว่า รู้สึกวิตกกังวลกับโรคระบาดใหม่ครั้งนี้อย่างมาก พยายามติดตามข่าวสารจากเพื่อนเกษตรกร และจากกลุ่มผู้เลี้ยงในสหกรณ์โคนมห้วยสัตว์ใหญ่ และต้องติดตามเฝ้าระวังดูโคนมในฟาร์มทุกตัวอย่างใกล้ชิด

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าอาการของโรคมีความรุนแรง มากกว่าโรคปากเท้าเปื่อย รวมทั้งอาการของโรคมีตุ่มหนองเต็มตัว ยังไม่มีวัคซีน หรือยารักษา ซึ่งหากโคนมติดโรคดังกล่าว จะส่งผลต่อคุณภาพน้ำนมดิบ และไม่สามารถขายน้ำนมได้ 

ทั้งนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน ต่างหวั่นวิตก ว่าจะเกิดการระบาดเข้ามาในพื้นที่การเลี้ยงโคนม   ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำนมดิบ และกระทบต่อความมั่นใจของผู้บริโภค