คัดข่าวดี » “พี่สอนน้อง” ปี 3 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ถ่ายทอดประสบการณ์ ก่อนฝึกงานจริง

“พี่สอนน้อง” ปี 3 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ถ่ายทอดประสบการณ์ ก่อนฝึกงานจริง

6 กุมภาพันธ์ 2024
250   0

“พี่สอนน้อง” ปี 3 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความปลอดภัยการทำงาน เตรียมพร้อมก่อนฝึกงานจริง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ(พี่สอนน้อง ปี 3)” ประจำปี 2567

พร้อมต้อนรับกลุ่มงานแผนกบริหารรระบบความปลอดภัย Safety System Management Section (SMS) ตัวแทนจาก บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด

โดยได้ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการดูแลนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ว่าด้วยเรื่องนโยบายความปลอดภัยมาเป็นที่ 1 ให้ข้อมูลแบบหลากหลาย ครบองค์ประกอบ เพื่อเสริมทักษะด้านการเรียนรู้ที่มีมากกว่าในตำราเรียน

ทั้งนี้มีน้องๆ นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมทองนพรัตน์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบฯ เพื่อให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือก่อนเข้าฝึกงานจริงในกลุ่มบริษัทของเอสวีแอล กรุ๊ป ( SVL Group).