คัดข่าวดี » 2 สามเณรชื่อดัง “สามเณรพี่ฟอร์ดและน้องใบบุญ” สนทนาธรรมวันวิสาขบูชาที่หัวหิน

2 สามเณรชื่อดัง “สามเณรพี่ฟอร์ดและน้องใบบุญ” สนทนาธรรมวันวิสาขบูชาที่หัวหิน

22 พฤษภาคม 2024
123   0

2 สามเณรชื่อดัง “สามเณรพี่ฟอร์ดและน้องใบบุญ” สนทนาธรรมวันวิสาขบูชาที่หัวหิน “ทำบุญ..ธรรมทอล์ค“ พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญคึกคัก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระใบฎีกาสรัญ โฆสิโต เจ้าอาวาสวัดห้วยสามพันนาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ทำบุญ..ธรรมทอล์ค

โดยมี นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน นายกิตติพงศ์ สิริเพชรเกษม ประธานกลุ่มเราเพื่อนกัน นายเจนวิท ผลิศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอหัวหิน นางสาวเฌอมาลย์ อุทัยวรรณวงค์ นายกสโมสรไลออนส์หัวหิน นางสาวมันตา ใบแย้ม ประธานกรรมการบริหาร P2S EVENT ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ประชาชนและนักท่องเที่ยว กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของคนไทยและสำคัญของโลกในครั้งนี้ จัดให้มีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ , พิธีสวดสะเดาะเคราะห์ และประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธี

โดยไฮไลท์คือการสนทนาธรรม ในหัวข้อ “ทำบุญ..ธรรมทอล์ค” โดย พระอาจารย์เศกสรรค์ อรุโณ (พระต๋อง) หัวหน้าที่พักสงฆ์พุทธอุทยานพระธาตุดอยทัพช้าง กับสามเณรพี่ฟอร์ดและสามเณรน้องใบบุญ ซึ่งสามเณรทั้ง 2 เป็นพี่น้อง ที่กำลังเป็น กระแสดังในโลกออนไลน์ เนื่องจากมี ความตั้งใจที่จะอุปสมบทเป็นสามเณรตั้งแต่อายุยังน้อย

โดยสามเณรพี่ฟอร์ดบวชเรียนได้สองพรรษา ขณะเดียวกันสามเณรน้องใบบุญ เพิ่งขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่บวชเรียนได้เพียงสองสัปดาห์ แต่ทั้งสองสามเณร สามารถถามตอบตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และมีแนวคิดที่โตเกินวัย จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพี่น้องประชาชนและมีกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามสองสามเณรจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามก่อนจบการสนทนาธรรม สองสามเณรยังให้คติธรรม ทำอย่างไรชีวิตถึงจะมีความสุข แก่ญาติโยมที่มาในงาน โดยสามเณรพี่ฟอร์ด กล่าวว่า อย่ายึดมั่นถือมั่น ยิ่งยึดติดยิ่งทุกข์ ส่วนสามเณรน้องใบบุญกล่าวว่า นิพพานเท่ากับความสุข.