คัดข่าวดี » “กกพ.” ดึงผู้นำชุมชน เรียนรู้พลังงานสะอาด ที่ “อบต.หนองตาแต้ม” เจ้าของรางวัลระดับโลก

“กกพ.” ดึงผู้นำชุมชน เรียนรู้พลังงานสะอาด ที่ “อบต.หนองตาแต้ม” เจ้าของรางวัลระดับโลก

15 กุมภาพันธ์ 2020
1071   0

กกพ.ดึงผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ด้านการใช้โซล่าเซลล์ หรือพลังงานสะอาด ทั้งที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี จ.สมุทรสาคร,ชุมชน และอบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี ตามโครงการคนบันดาลไฟ ขับเคลื่อนพลังงานสะอาด  ให้นำไปสู่แรงบันดาลใจ และการนำไปเป็นแนวทางในการใช้พลังงานสะอาดในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านต่อไป

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563     ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์  กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) พร้อมคณะนำผู้นำชุมชน จากพื้นที่ต่างๆพร้อมสื่อมวลชน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านพลังงานสะอาดทั้งที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี จ.สมุทรสาคร,ชุมชน และอบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี ตามโครงการคนบันดาลไฟ ขับเคลื่อนพลังงานสะอาด (1.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดในพื้นที่ของตน (2.เพื่อสร้างองค์ความรู้ ประยุกต์ ในเรื่องพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตน พร้อมทั้งกระจานสู่ชุมชน หรือพื้นที่ใกล้เคียง(3.เพื่อสร้างแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดแนวคิด หรือสร้างภูมิปัญญาให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับในพื้นที่ ของตนในอนาคต(4.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และเครือข่ายคนบันดาลไฟ ให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้นำชุมชนที่ร่วมกิจกรรม เพื่อการพัฒนา ต่อยอดด้านพลังงานสะอาดร่วมกัน (5.เพื่อสร้างความมั่นคง เป็นธรรมในด้านพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคง ถาวร และเพื่อส่งเสริมให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.

สำหรับฐานการเรียนรู้  ชุมชน และ อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนไฟห้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพึ่งพาตนเอง  ก็เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ การปฏิบัติจริง แนวคิด และความเป็นมาด้านพลังงานสะอาด ของชุมชนและ อบต.หนองตาแต้ม  ร่วมเรียนรู้แนวทางการจัดการหมู่บ้าน โซล่าเซลล์ ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานสะอาด ตลอดจนเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างที่ใช้โซล่าเซลล์ในชุมชนบ้านวังวน ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้มีนายเชิด ยอดแฉล้ม รองนายก อบต.หนองตาแต้ม และ นายทรงพล ศรีแก้ว ปลัด อบต.หนองตาแต้ม ให้การต้อนรับและบรรยายถึงความเป็นมาของพื้นที่หมู่ 8 บ้านวังวน ซึ่งกล่าวว่าไม่มีไฟฟ้าใช้มานาน 60 ปี เต็มเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะจากการขยายเขตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน    จนกระทั่ง อบต.หนองตาแต้ม มีการหาวิธีการแก้ไข ทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ คัดเลือกตัวตัวชุมชน เข้าศึกษาดูงานด้นการใช้พลังงานโซล่าเซลล์ ที่บ้านป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  และสถานที่ต่างๆ จนนำกลับมาทดลองและถ่ายทอดให้ความรู้กับผู้นำในท้องที่และประชาชน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน จนมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ตามบ้านเรือน ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ รวมทั้งสถานที่ราชการทั้งโรงเรียน และอบต.หนองตาแต้มเอง

ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่จากเดิมที่ไม่มีแสงสว่างใช้ในครัวเรือนกว่า 400 ครัวเรือน ประชากรกว่า 1,700 คน แต่ปัจจุบันสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทุกอย่าง  จนกระทั่ง อบต.หนองตาแต้ม ได้รับรางวัลระดับโลก จากองค์การสหประชาชาติในสาขาพัฒนาประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบในหน่วยงานของภาครัฐ และเดินทางไปรับรางวัล ณ เมืองบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  และยังมีการพัฒนาเรียนรู้ต่อยอดอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน

หลังจากนั้น ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์  กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) พร้อมคณะนำ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ต้นแบบ  โดยมีวิทยากร โดยมีนายชุมพล เหมือนอ่วม  หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ ฯพร้อมคณะกรรมการให้ข้อมูลด้านการติดตั้งโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับระบบโซล่าเซลล์ และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้พลังงานโซล่าเซลล์ของชาวบ้านตำบลหนองตาแต้มที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ในปัจจุบันหลังจากมีแสงสว่างเข้ามา ก็ทำให้ชาวบ้านและลูกหลานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  หลังจากนั้นคณะยังได้เดินทางไปดูการใช้โซล่าเซลล์ ของบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่

ด้านนายสิทธิกร อินทร์จวง อายุ 43 ปี ชาวบ้านหมู่ 8 บ้านวังวน ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า  ต้องยอมรับว่าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานสะอาด ที่ตนเองและครอบครัวได้นำมาติดตั้งใช้หลายปีที่ผ่านมา  ส่งผลดีต่อความเป็นอยู่อย่างมาก ซึ่งเดิมหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้มายาวนาน  เมื่อก่อนใช้เทียน ตะเกียง ใช้เครื่องปั่นไฟ แต่เมื่อมีหน่วยงานภาครัฐ และ อบต.หนองตาแต้ม มาให้คำแนะนำในการใช้ระบบโซล่าเซลล์ หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เข้ามาทดแทน ก็เริ่มนำมาทดลองและเมื่อเห็นว่าได้ผล ก็ค่อยเพิ่มแผงโซล่าเซลล์มากขึ้นมีกำลังผลิตถึง 330 วัตต์ในปัจจุบันสามารถใช้เครื่องไฟฟ่าได้ทุกอย่างที่เหมือนประชาชนในเมืองเขาใช้กัน เพียงแต่เราต้องรู้จักเรียนรู้และศึกษาขั้นตอน และอุปกรณ์ ต่างๆในการติดตั้งโซล่าเซลล์ ซึ่งในปัจจุบันนี้แงโซล่าเซลล์ หาซื้อได้ง่ายและราคาไม่แพงเหมือนเมื่อก่อน เลือกซื้อตามขนาดที่ต้องการใช้ก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาด   สิ่งสำคัญในปัจจุบันนี้คือลูกหลานของคนที่ตำบลหนองตาแต้ม ได้มีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   เพื่อพัฒนาการเรียน การศึกษา ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเหมือนเฉกเช่นของ เยาวชนที่อาศัยอยู่ในเมือง

อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้นำชุมชน และประชาชน ที่มาจากหลากหลายพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด ที่ทางกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) จัดขึ้นร่วมกับภาคเอกชน ในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งได้เรียนรู้ศึกษาข้อมูลจากศูนย์การเรียนรู้ทั้งที่ จ.สมุทรสาคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี โดยเฉพาะที่ ชุมชน อบต.หนองตาแต้ม ที่ได้รับรางวัลระดับโลก  และการพัฒนาของชุมชน และ อบต.หนองตาแต้ม ได้เห็นสภาพพื้นที่จริง ได้เรียนรู้และพูดคุยซักถามกับทั้งผู้นำชุมชน ปละชาวบ้านผู้ใช้ซึ่งทำให้ได้เห็นว่าโซล่าเซลล์ หรือพลังงานแสงอาทิตย์ ที่กล่าวกันว่าเป็นพลังงานสะอาดนั้นมีประโยชน์มากๆ สามารถนำมาใช้ได้จริงทั้งในครัวเรือน ในโรงเรียน ภาคการเกษตร หรือแม่แต่สถานที่หน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าครั้งนี้จะเป็นตอบโจทย์ให้กับทุกคนที่ร่วมศึกษาเรียนรู้ในทริปนี้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปพัฒนาและติดตั้งใช้พลังงานโซล่าเซลล์ในส่วนไหนได้บ้าง สิ่งสำคัญยังไงก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าที่ต้องเสียอยู่ทุกเดือน