คัดข่าวดี » อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ เซ็นMOU.สนับสนุนงบ 5 ล้านบาทให้ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างห้องแล็ปตรวจโควิด-19 ได้เอง

อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ เซ็นMOU.สนับสนุนงบ 5 ล้านบาทให้ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างห้องแล็ปตรวจโควิด-19 ได้เอง

17 เมษายน 2020
1131   0

ชาวประจวบได้เฮแล้ว  อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ เซ็นMOU.สนับสนุนงบ 5 ล้านบาทให้ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR คาดเริ่มให้บริการได้ในเดือนพฤษภาคมนี้

วันที่ 17 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์ต่างมีความกังวลใจกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เตรียมงบประมาณ 5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ในการสร้างห้องปฎิบัติการสำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 บริการประชาชนในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์และอำเภอใกล้เคียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน แต่ปรากฎว่าในเบื้องต้นโครงการดังกล่าวกลับไม่ได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า กรณีการดำเนินการสร้างห้องปฎิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์นั้น ทางจังหวัดไม่ได้ปฏิเสธโครงการ แต่การก่อสร้างต้องตรวจสอบความพร้อมในหลายเรื่องทั้งสถานที่และบุคลากร ซึ่งทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม จะต้องมาตรวจสอบความพร้อมเสียก่อน เมื่อผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ประเมินแล้ว ซึ่งทางจังหวัดพร้อมสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่

โดยล่าสุดวันนี้ความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวแล้วโดย นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในโครงการความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสนอให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5 ล้านบาท จัดตั้งระบบห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล ในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดย เทคนิค Real- time PCR (Polymerase Chain Reaction) เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19

โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธีระยุทธ ธีระโสพิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์จุมพล ฟูเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์อิสระ เบญจมินทร์ นายแพทย์ชำนาญการ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ นายพิสุทธิ์ ทัพพะรังสี หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามครั้งนี้

สำหรับห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล Real- time PCR (Polymerase Chain Reaction) ในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จะจัดตั้งขึ้นที่ชั้น 3 ตึกอนุสรณ์ 36 ปี คาดว่าสามารถเปิดให้บริการได้ต้นเดือนพฤษภาคมนี้ นับเป็นการพัฒนาคุณภาพระบบบริการในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและการบริการรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อโควิด 19 และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

Cr.ข่าว/กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  ถาพ/บวร ประถมสาสน์