เป็นข่าว » ชาวบ้านในอำเภอบางสะพาน ยื่นหนังสือ คัดค้านจัดตั้ง อช.อ่าวสยาม

ชาวบ้านในอำเภอบางสะพาน ยื่นหนังสือ คัดค้านจัดตั้ง อช.อ่าวสยาม

29 สิงหาคม 2023
402   0

Cr.ณัฐณิชา สังข์ทอง

กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่รำพึง และชาวบ้านในอำเภอบางสะพาน ยื่นหนังสือ คัดค้านจัดตั้ง อช.อ่าวสยาม อ้างเหตุกฎหมายอุทยานฯ มีความรุนแรงหวั่นกระทบกับวิถีชีวิตชุมชนดั่งเดิม

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม ซึ่งปรากฏว่า ก่อนเริ่มเวทีได้มีชาวบ้านรวมตัวคัดค้านการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม

โดยมี นายสุรศักดิ์ สิงคิวิบูลย์ กำนันตำบลแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางพร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 8 หมู่บ้านใน ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน ได้เข้ายื่นหนังสือพร้อมรายชื่อชาวบ้านที่ลงลายมือชื่อคัดค้านการประกาศจัตตั้งเขต อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม ต่อนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน

นายสุรศักดิ์ สิงคิวิบูลย์ กำนันตำบลแม่รำพึง กล่าวว่า ชาวบ้านตำบลแม่รำพึงมีความกังวัลใจต่อผลกระทบที่เป็นผลเสียมากกว่าผลดีจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม และได้แสดงจุดยืนคัดค้านมาตลอด ทั้งนี้วิถีชีวิตของชาวบ้าน ต.แม่รำพึง คือการเก็บพืชผัก น้ำผึ้ง และหาปลาในคลองแม่รำพึงเพื่อดำรงชีพ เป็นกับข้าวหรือขายสร้างรายได้จุนเจือครอบครัว แต่หากมีการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ชาวบ้านกังวลเรื่องข้อกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลลงโทษรุนแรงและจะห้ามมิให้ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าและคลองแม่รำพึงเหมือนเช่นในอดีต ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตแบบวิถีดั้งเดิมของชุมชนได้

ต้องยอมรับว่า ในปัจจุบันนี้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและดำรงชีพอย่างยากลำบากจากพิษวิกฤติเศรษฐกิจอยู่แล้ว หากเพิ่มข้อกฎหมายของอุทยานแห่งชาติเข้ามาอีกอย่างนั้น เกรงว่าชาวบ้านจะยิ่งเดือดร้อน ชาวบ้านไม่เคยทำลายธรรมชาติตรงกันข้ามกลับช่วยกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่ทำมาหากินหลักของชุมชม ที่ผ่านมาชาวบ้านปฏิบัติตามข้อกฎหมายมากมาย อาทิ กฎหมายกรมเจ้าท่า กฎหมายประมง กฎหมายป่าชายเลน เป็นต้น

หากมีการประกาศเขตอุทยานเพิ่ม คาดว่าจะสร้างผลกระทบโดยตรงกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่รำพึงและพื้นที่อำเภอบางสะพานมากกว่าจะเป็นผลดีกับชุมชน เกรงว่าจะทำให้ชาวบ้านไม่สามารถดำรงชีพและทำมาหากินได้ตามวิถีดั้งเดิมต่อไปได้ ดังนั้นพวกเราในฐานะชาวบ้านตำบลแม่รำพึงอาศัยอยู่ในพื้นที่แม่รำพึงมาเป็นเวลายาวนาน จึงขอคัดค้านการดำเนินการดังกล่าว

มีรายงานด้วยว่า นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ พร้อมด้วยผู้นำในท้องที่และชาวบ้าน ต.กำเนิดนพคุณ เข้ายื่นหนังสือต่อนายอำเภอบางสะพานเพื่อคัดค้านการจัดตั้ง อช.อ่าวสยาม ด้วยเช่นเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ส่วนบรรยากาศในเวทีรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่บริเวณหอประชุม อ.บางสะพาน ไม่มีผู้นำในท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลแม่รำพึงเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ส่วนประชาชนที่มาถือป้ายคัดค้านอยู่นอกหอประชุม เจ้าหน้าที่ได้เชิญกลุ่มคัดค้านฯ เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีดังกล่าวด้วย