เป็นข่าว » “กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน” ปลื้มใจ ช่วยชาวบ้านยากจน กลับมามองเห็นได้แล้ว 332 ราย

“กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน” ปลื้มใจ ช่วยชาวบ้านยากจน กลับมามองเห็นได้แล้ว 332 ราย

12 กุมภาพันธ์ 2024
100   0

“กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน” ปลื้มใจ ช่วยชาวบ้านยากจน ผ่าตัดต้อกระจก-เนื้อ และโรคสายตา กลับมามองเห็นได้แล้ว 332 ราย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน กล่าวว่า กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ได้ดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุดได้จัดโครงการ “คืนแสงสว่าง 100 ดวงตา” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี องค์พระศาสดา ศิริ สัตคุรุ ยัคยีต ชิงห์ ยี โดยให้บริการกับประชาชนชาวอำเภอหัวหิน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และเป็นผู้มีปัญหาทางสายตา เข้ารับการตรวจสุขภาพดวงตา และรับการผ่าตัด จอประสาทตา ต้อเนื้อ ต้อกระจก ฯลฯ ฟรี ที่โรงพยาบาลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปรากฎว่ามีประชาชนที่ประสบปัญหาทางสายตาเข้ารับการคัดกรองจำนวนทั้งสิ้น 102 ราย ได้รับการผ่าตัดรักษาต้อกระจก จำนวน 70 ราย ผ่าตัดต้อเนื้ออีก 7 ราย ซึ่งประชาชนทุกคนได้รับการตรวจรักษาฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยใช้เงินบริจาคจากสาวกองค์ประมุข ศาสนาชิกข์ – นามธารี ที่มอบให้กับกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน จำนวน 700,000 บาท

และก่อนหน้านั้น กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ยังได้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ ให้ได้รับการตรวจรักษา เพื่อแก้ปัญหาทางโรคตา ได้มากถึง 255 ราย โดยกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ได้ทำเรื่องขอโครงการรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ทำให้ขณะนี้กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน สามารถช่วยเหลือประชาชนให้กลับมามองเห็นได้อีกครั้ง มากถึง 332 คนแล้ว

นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว มาร่วมงาน “กาชาดและของดีอำเภอหัวหิน” ประจำปี 2567(ครั้งที่ 26) ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567 นี้ 10 วัน 10 คืน และขอเชิญชวนอุดหนุน ร้านมัจฉากาชาดพาโชคเพื่อการกุศล ลุ้นรางวัลต่าง ๆ มากมาย

ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำไปใช้จ่ายในกิจการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ในเขตอำเภอหัวหินและใกล้เคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคหรือถุงยังชีพ ยารักษาโรค ซ่อม/สร้างบ้านพักอาศัยผู้ยากไร้

มอบแว่นสายตา ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง รถเข็ญ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนความช่วยเหลือต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดจนเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย