เป็นข่าว » กรมอุทยานฯ ระดมวางแผนดับไฟป่า ขสป.สลักพระ และ อช.เขื่อนศรีนครินทร์

กรมอุทยานฯ ระดมวางแผนดับไฟป่า ขสป.สลักพระ และ อช.เขื่อนศรีนครินทร์

12 กุมภาพันธ์ 2024
417   0

กรมอุทยานฯ ระดมวางแผนดับไฟป่า ขสป.สลักพระ และ อช.เขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมเร่งอบรมอาสาสมัครดับไฟป่าเพิ่ม 60 คน สนับสนุนภารกิจดับไฟป่า ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผอ.สบอ.3 พร้อมด้วย นายประวัฒน์ พวงทอง ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า, นายมานะ เพิ่มพูล ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าทำหน้าที่หัวหน้า ขสป.สลักพระ และนายอุทัย ขันทอง รกท.หน.ปภ.กจ

ได้ร่วมประชุมวางแผนการแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ ขสป.สลักพระ และ อช.เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ณ ศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน (War Room) ขสป.สลักพระ จ.กาญจนบุรี โดยได้นำ เฮลิคอปเตอร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่าบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีด้วย

ขณะเดียวกันในวันนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดโครงการฝึกอบรมเครื่อข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) เพื่อจัดกิจกรรมเชิงรุก สอนให้อาสาสมัครในพื้นที่ สามารถดับไฟป่าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้สามารถเข้าสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าได้

โดยมีนายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และมี นายประวัฒน์ พวงทอง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า, นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า,

นายสิขกพงษ์ กระแอะจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร, นางสาวกนกวรรณ ตรุยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า, และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมอาสาสมัครเข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 60 นาย ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสด์ จังหวัดกาญจนบุรี

มีรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นำเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 ร่วมสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่าบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ เฮลิคอปเตอร์ KA-32 ได้ขึ้นบินทิ้งน้ำดับไฟป่าบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ ห้วยแม่ขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี โดยทิ้งน้ำดับไฟป่าไปแล้วไม่น้อยกว่า 9 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำกว่า 27,000 ลิตร

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ยังได้รายงานสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพบว่า มีปริมาณจุดความร้อนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมจุดความร้อน hotspot เป็นไปด้วยความยากลำบาก

เนื่องจากมีสภาพเป็นป่าและภูเขาสลับซับซ้อน ลุกลามขึ้นไปยังยอดเขาบริเวณใกล้สันเขื่อนศรีนครินทร์ ห่างจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ประมาณ 16 กิโลเมตร และใกล้กับเขื่อนท่าทุ่งนา ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีช้างป่าอาศัยอยู่ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปดับไฟได้ จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 เข้าปฏิบัติภารกิจดับไฟในพื้นที่ดังกล่าว