เป็นข่าว » ททท.จับมือชุมชนทุ่งน้อย และเครือข่ายพันธมิตร จัดงาน “Amazing Abundant Sea”

ททท.จับมือชุมชนทุ่งน้อย และเครือข่ายพันธมิตร จัดงาน “Amazing Abundant Sea”

3 พฤศจิกายน 2023
314   0

ททท.จับมือชุมชนทุ่งน้อย และเครือข่ายพันธมิตร ผุดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สานอัตลักษณ์การประมงยั่งยืน จัดงาน “Amazing Abundant Sea” ภายใต้แนวคิด “กินด้วย อนุรักษ์ด้วย ต้องช่วยกัน”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดงาน “Amazing Abundant Sea : Amazing Thailand กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งน้อยสืบสานอัตลักษณ์การประมงยั่งยืน” โดยมี นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง ททท. นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์

นางสาวแสงจันทร์ แก้วปทุมรัศมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวดรณภา สุกกรี กรรมการบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท แมสต์ ฮิวแมน จำกัด นางสาวนฐพร บุญยะกร พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายไพศาล ช่อผกา นายอำเภอกุยบุรี นายปิยะ เทศแย้ม นายกสมาคมประมงบ้านทุ่งน้อย ตลอดจนผู้แทนหน่วยงาน นักท่องเที่ยวและเยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ ชายหาดบ้านทุ่งน้อย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ชุมชนประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย เยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่และเยาวชนจากสิงห์อาสา

โดยมีทาง แมสต์ ฮิวแมน (MAST Human) เข้ามาขับเคลื่อนร่วมกับชาวบ้านชุมชนบ้านทุ่งน้อย ซึ่งถือเป็นโครงการที่เป็นแบบอย่างของใช้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เป็นแรงผลักดันในการป้องปรามปัญหาการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์ การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยมีการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงการส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชน  ภายใต้ concept ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการบริโภคอาหารทะเลอย่างรับผิดชอบ คือ “กินด้วย อนุรักษ์ด้วย ต้องช่วยกัน”

ทั้งนี้อนาคตจะมีการพัฒนาบ้านทุ่งน้อยให้เป็นต้นแบบของชุมชนเข้มแข็งที่ใช้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างคุณค่าเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การป้องปรามอาชญากรรมและปัญหาการค้ามนุษย์ โดยยังคงอัตลักษณ์ของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านที่ทำการประมงอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน

นายปิยะ เทศแย้ม นายกสมาคมประมงบ้านทุ่งน้อย กล่าวว่า นี่ถือเป็นก้าวแรกหลังจากหลุดพ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ที่จะพัฒนาชุมชนทุ่งน้อย ให้เป็นชุมชนต้นแบบที่ใช้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างคุณค่าให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งชุมชนทุ่งน้อยมีการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามาขับเคลื่อนร่วมกับชุมชน

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความบันเทิง เช่น กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด การทำบ้านปลา (ซั้งกอ) โดยทำการวางบ้านปลาในทะเลจำนวน 10 จุด การปล่อยลูกปูจากธนาคารปูม้าบ้านทุ่งน้อยลงสู่ทะเล การปล่อยลูกหอยแครงหอยตลับลงสู่แปลงแพร่พันธุ์หอยของชุมชน กิจกรรมสรางความตระหนักเกี่ยวกับอาชญากรรมคดีพิเศษและการค้ามนุษย์โดยวิทยากรจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

เทศกาลอาหารทะเล และดนตรีริมชายหาด พบกับวงดนตรีของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลครบหมดทุกกิจกรรมจะได้รับรางวัลในฐานะเป็นผู้มีส่วนช่วยในการปกป้องทรัพยากรทางทะเล

ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์และท่องเที่ยวเชิงคุณค่า สามารถเข้าร่วมโครงการ Amazing Abundant Sea : Amazing Thailand ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งน้อยสืบสานอัตลักษณ์การประมงยั่งยืน ได้ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2566 ณ ชาดหาดบ้านทุ่งน้อย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าและไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด