เป็นข่าว » “PPPGC” ทุ่มงบครึ่งล้าน ช่วยชาวบ้าน “หมู่บ้านหินปิด” มีน้ำใช้หวังแก้ปัญหาน้ำแล้งระยะยาว

“PPPGC” ทุ่มงบครึ่งล้าน ช่วยชาวบ้าน “หมู่บ้านหินปิด” มีน้ำใช้หวังแก้ปัญหาน้ำแล้งระยะยาว

1 ธันวาคม 2023
271   0

“PPPGC” ทุ่มงบครึ่งล้าน ช่วยชาวบ้านแก้น้ำแล้ง ทั้งขุดบ่อน้ำบาดาล ปรับปรุงระบบประปาและเพิ่มถังเก็บน้ำชุมชน ให้ชาวบ้าน “หมู่บ้านหินปิด” หมู่ 5 และ หมู่ 3 ต.ช้างแรก มีน้ำใช้หวังแก้ปัญหาน้ำแล้งระยะยาว

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยทัศน์ วันชัย กรรมการผู้จัดการ นางสาวศิริกัลยา ศุนาลัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร นายวราวุธ โชคแสงทอง Senior Supervisor Purchasing และพนักงาน บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมส่งมอบ บ่อน้ำบาดาล พร้อมระบบประปาฯและถังเก็บน้ำ ตามโครงการบรรเทาภัยแล้ง หมู่บ้านหินปิด หมู่ 5 และ หมู่ 3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้กับคณะกรรมการน้ำประปาทั้ง 2 หมู่บ้าน

โอกาสนี้มี นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อย เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการฯ พร้อมด้วย นายประชานารถ สุวรรณสิทธิ์ ปลัดอาวุโส อ.บางสะพานน้อย , นายพนม ศรีซ้อน ส.อบจ.ประจวบฯ , นายธิรวัฒน สุดจันทร์ นายก อบต.ช้างแรก , นายนันทปรีชา คำทอง ประธานสภาคุ้มครองผู้บริโภค และสมาชิกสภาเกษตร , นายธนวัตน์ ชื่อชอบทรัพย์ กำนันตำบลช้างแรก และนายเชิดชัย  นุ่มแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ร่วมกับคณะกรรมการน้ำประปาหมู่บ้าน รวมทั้งชาวบ้านในชุมชน ร่วมรับมอบโครงการบรรเทาภัยแล้งดังกล่าว ณ ศาลา อพป.หมู่ 5 บ้านหินปิด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายชัยทัศน์ วันชัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจปาล์มน้ำมันครบวงจร ได้เข้ามาประกอบธุรกิจในชุมชน อ.บางสะพานน้อย จึงถือว่าเป็นสมาชิกของชุมชน ทำให้ทางบริษัทฯ มีความต้องการที่จะร่วมดูแลชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบประปา และไฟฟ้า  ทั้งนี้บริษัทฯ ทราบดีว่า ปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาอัลนิญโญ ซึ่งส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งและชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน หลายหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้มีโอกาสมาเติมเต็ม จนเกิดความร่วมมือแบบไตรภาคี ซึ่งจะร่วมแก้ไขปัญหาน้ำแล้งก่อนเป็นอันดับแรก

จึงได้ผุดโครงการบรรเทาภัยแล้งขึ้น และช่วยกันแก้ปัญหาระยะยาว ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นทุก ๆ ปี ซึ่งจะมีการลงพื้นที่มากขึ้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การศึกษาเบื้องต้น หรือการเข้ามาร่วมกับชุมชน นอกจากการช่วยเรื่องปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ  

ทางด้าน น.ส.ศิริกัลยา ศุนาลัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขบรรเทาภัยแล้ง ให้กับพี่น้องชุมชนใกล้เคียง ทั้งหมู่ 3 และ หมู่ 5 บ้านหินปิด ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย โดยได้หารือร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เพื่อบูรณาการความร่วมมือ

โดยทาง บริษัทฯ ได้สนับสนุน การดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมเดินระบบท่อต่อออกจากประปาหมู่บ้าน ให้แก่ ซอยกำมะทุน และดำเนินการปรับปรุงระบบประปาประชารัฐ (สระหนองกุ่ม) เพื่อให้ครอบคลุม พื้นที่ 150 ครัวเรือน ของหมู่ที่ 5 บ้านหินปิด และดำเนินการจัดหาถังเก็บน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 5 ถัง ไปติดตั้งบริเวณจุดที่ระบบน้ำประปายังไม่ทั่วถึง ในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านหินปิด ซึ่งชาวบ้านอีก 70 ครัวเรือน จะได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว

ซึ่งโครงการบรรเทาภัยแล้งนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 597,000 บาท เมื่อดำเนินการตามโครงการบรรเทาภัยแล้งได้เสร็จสิ้นตามความต้องการของชาวบ้านแล้ว จึงได้ส่งมอบโครงการฯ ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนช่วยกันบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป