เป็นข่าว » PPPGC ผุดโครงการ “มีสุข นำทาง” ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

PPPGC ผุดโครงการ “มีสุข นำทาง” ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

30 ธันวาคม 2023
125   0

PPPGC ผุดโครงการ “มีสุข นำทาง” ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แสงสว่างและความปลอดภัยบนท้องถนน

วันที่ 30 ธันวาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ศิริกัลยา ศุนาลัย ผจก.บริหารความยั่งยืนองค์กร และทีมเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)  ตัวแทน บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบอุปกรณ์ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการ “มีสุข นำทาง” ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก

โดยผู้รับมอบในครั้งนี้มี นายธีรวัฒน์ สุดจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก, นายธนวัตน์ ชื่อชอบทรัพย์ กำนันตำบลช้างแรก นางอุทัย วงษ์สวัสดิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 ร่วมด้วย นายเชิดชัย นุ่มแก้ว ผู้ใหญ่หมู่ 5 บ้านหินปิด เพื่อนำไปจัดทำบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก

โดยจะมี ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ แสงขาว 150 W จำนวน 27 ชุด และชุดเสาเหล็กฐานยาง 3 เสา เพื่อติดตั้ง ณ บริเวณ หมู่ที่ 5 ซอยหินปิด ต.ช้างแรก และซอยอยู่เจริญ รวมถึง ซอยซังข้าวแห้ง หมู่ที่ 3 ต.ช้างแรก

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่กับสร้างความยั่งยืน และคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance) หรือ หลัก ESG มาโดยตลอด รวมถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้การการตอบแทนสังคม (Social Contribution) และความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกับชุมชนใกล้เคียง

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าวนี้ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้น โดยเฉพาะ โครงการ “มีสุข นำทาง”  ติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แสงสว่างและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อความปลอดภัยชีวิต,ทรัพย์สิน และการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดอย่างยั่งยืน ให้กับพี่น้องชุมชน รวมถึงเพื่อเป็นต้นแบบการใช้พลังงานทดแทน ให้แก่ชุมชนของตำบลช้างแรกต่อไป