เป็นข่าว » “ท่าเรือประจวบ” สนับสนุนกลุ่มชาวประมงบางสะพาน ถวายปลากะตัก มอบให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดาร

“ท่าเรือประจวบ” สนับสนุนกลุ่มชาวประมงบางสะพาน ถวายปลากะตัก มอบให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดาร

5 มกราคม 2024
207   0

“ท่าเรือประจวบ” สนับสนุนกลุ่มชาวประมงบางสะพาน ร่วมโครงการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน มอบให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดารภาคเหนือ

วันที่ 5 มกราคม 2567 นายธนาวุฒิ ธนะไชย ตัวแทนบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด และเป็นผู้แทนสมาคมประมงประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สมาคมประมงประจวบคีรีขันธ์ น้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตัก ปลาทูเค็ม อาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน

พระราชทาน โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ส่วนพระองค์ฯ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดารพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 2,100 กิโลกรัม พร้อมเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการอีกจำนวนหนึ่งด้วย

โอกาสนี้ นายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบฯ โดยมี พลเรือตรีกรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปส่งมอบในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยต่อไป โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.