ที่กินที่เที่ยว » เปิดแล้ว งาน Amazing Cha-Am Hua Hin Consumer Fair 2024

เปิดแล้ว งาน Amazing Cha-Am Hua Hin Consumer Fair 2024

26 เมษายน 2024
199   0

เปิดแล้ว งาน “Amazing Cha-Am Hua Hin Consumer Fair” 2024 ภารกิจชวนคนเหนือมาเที่ยวทะเลให้ม่วนอก ม่วนใจ๋ แอ่วบินฟินได้ทุกวัน พร้อมนำโปรโมชั่นราคาพิเศษมาให้ชาวเชียงใหม่ หวังเชื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค ระหว่างเชียงใหม่-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

วันนี้ช่วงเย็น (26 เมษายน 2567) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล (เซ็นทรัลเฟส) จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Amazing Cha-Am Hua Hin Consumer Fair จัดโดย ททท. สำนักงานเพชรบุรี และ ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์

ร่วมด้วยนางสาวพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ นายนิติ วงษ์วิชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเพชรบุรี นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ นายวีรโชติ ถิรวายามกุล ผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด


นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ยินดีต้อนรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ทุกท่านที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดงานมหาสงกรานต์ที่ผ่านมา ได้สร้างกระแสการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ไปทั่วโลกให้กลับมาอีกครั้ง

ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่ไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะแผนการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 รองรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก


วันนี้จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดงาน Amazing Cha-Am Hua Hin Consumer Fair ม่วนอก ม่วนใจ๋ แอ่วบินฟินได้ทุกวัน นำโปรโมชั่นราคาพิเศษมาให้ชาวเชียงใหม่ จึงเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค ระหว่างเชียงใหม่-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

ตามนโยบายของรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นโอกาสดีที่ชาวเชียงใหม่และภาคเหนือจะได้ซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการพื้นที่ชะอำ/หัวหินโดยตรง และหวังว่าทั้ง 3 จังหวัดจะเป็นเสมือนเพื่อนสนิทที่ไปมาหาสู่กันสม่ำเสมอ นำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสามจังหวัดในอนาคต

จังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ททท.สำนักงานเพชรบุรี และ ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้ผนึกกำลังร่วมกันจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ ทั้งนี้ งานจะมีตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2567 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดเชียงใหม่.