เดินเที่ยว » ยอดภูเรือคึกคัก 10 องศา นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาว สมญานาม “สุดหนาวในสยาม”

ยอดภูเรือคึกคัก 10 องศา นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาว สมญานาม “สุดหนาวในสยาม”

18 พฤศจิกายน 2023
300   0

ยอดภูเรือคึกคัก 10 องศา นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาว สมญานาม “สุดหนาวในสยาม”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ขึ้นมาท่องเที่ยวชมแสงแรกของวัน และสัมผัสกับอากาศหนาวบนยอดภูเรือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ โดยอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 10 องศาเซลเซียส

ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูเรือ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนประกอบด้วย เขาหินทรายเป็นส่วนใหญ่ สลับกับหินแกรนิต สาเหตุที่ขนานนามว่า “ภูเรือ” เพราะมีภูเขาลูกหนึ่งมีชะโงกผายื่นออกมาดูคล้ายสำเภาใหญ่และที่ราบบนยอดเขามีลักษณะคล้ายท้องเรือตลอดจนมีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม ยอดภูเรือมีความสูงถึง 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี มีสภาพป่าหลายชนิดปะปนกันอย่างสวยงาม ทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ ป่าสนเขา

โดยเฉพาะยอดภูเรือ ที่ประกอบด้วยป่าสนเขา สลับกับสวนหินธรรมชาติแซมด้วยพุ่มไม้เตี้ย และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สามารถมองเห็นวิวทะเลหมอกที่สวยงามไม่แพ้จุดชมวิวอื่นของอำเภอภูเรือ ก่อนรอดูทะเลหมอก รับแสงแรกของวันใหม่

นักท่องเที่ยวมักจะนิยมขึ้นไปไหว้พระพุทธรูปนาวาบรรพต พระพุทธรูปเก่าแก่ ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปที่ชาวภูเรือให้ความเคารพศรัทธาประดิษฐานอยู่ด้านบนยอดภูเรืออีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีที่เที่ยวที่มีความน่าสนใจ เช่น ผาโหล่นน้อย ผาซ่าทอง น้ำตกห้วยไผ่ และขอแนะนำว่าควรเตรียมเสื้อกันหนาว เครื่องนุ่งห่มอุ่นๆ ให้พร้อมที่จะผจญกับความหนาวเย็นแบบสุดขั้ว

สำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากตัวเมืองเลย ถึงอุทยานแห่งชาติภูเรือ มีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที หรือสามารถขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองและลงเครื่องที่สนามบินเลย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถเหมารถหรือเช่ารถไปยังสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดเลยได้ตามความสะดวก

ส่วนการเดินทางด้วยรถประจำทางที่ให้บริการจากสถานที่ต่าง ๆ มายังอำเภอภูเรือ มีทั้งจากสายตรงแต่ละจังหวัด หรือจะนั่งมายังอำเภอเมือง แล้วจากนั้นใช้บริการรถประจำทางมายังอำเภอภูเรือ ก็ได้เช่นกัน รถสายตรงก็จะได้แก่ บริษัท นครไทยเดินรถ จำกัดอุดร-พิษณุโลก ผ่าน อุดร-เลย-ภูเรือ-ด่านซ้าย-นครไทย-บ้านแยง-วังทอง-พิษณุโลก