เป็นข่าว » ‘ไร่เก่า’สอนประชาชนทำ ‘หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ’ไว้ใช้ป้องกันโควิด-19

‘ไร่เก่า’สอนประชาชนทำ ‘หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ’ไว้ใช้ป้องกันโควิด-19

12 มีนาคม 2020
1337   0

เทศบาลตำบลไร่เก่า ร่วมกับ รพ.สต.ไร่เก่า และ อบต.ไร่เก่า สอนทำหน้ากากอนามัย และให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19  ให้กับกลุ่มสตรี  อสม. และประชาชนที่สนใจ

วันที่ 12  มีนาคม 2563  ที่ห้องประชุมชั้น 4  สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายชลากร  อภิชาติชาญชัย  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไร่เก่า  และ นายนรินทร์  สีงาม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่เก่า  และองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  จัดโครงพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี 2563

โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19    โดยได้จัดให้มีการสอนทำหน้ากากอนามัยเพื่อเอาไว้ใช้ป้องกันตนเองให้กับกลุ่มสตรี  อสม.  และประชาชนทั่วไป  ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก  โดยมีนายชิน  ศิริวรรณดี  ปลัดอาวุโสอำเภอสามร้อยยอด  ร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง ลดภาระค่าใช้จ่ายของทางราชการให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความตะหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลสามร้อยยอด

โดยทีมวิทยากรได้สอนให้ผู้ร่วมกิจกรรมทำหน้ากากอนามัย   และสอนการทำเจลสำหรับล้างมือ  ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดต่างให้ความสนใจ และตั้งใจทำหน้ากากอนามัยเป็นอย่างมาก โดยบอกว่าจะได้ทำไว้ใส่เองไม่ต้องไปซื้อเพราะราคาแพงอย่างมาก