เป็นข่าว » ‘วันช้างไทย’ระดมเติมน้ำและฉีดน้ำแปลงหญ้า บรรเทาภัยแล้งช่วยช้างป่ากุยบุรี

‘วันช้างไทย’ระดมเติมน้ำและฉีดน้ำแปลงหญ้า บรรเทาภัยแล้งช่วยช้างป่ากุยบุรี

13 มีนาคม 2020
601   0

‘วันช้างไทย’ ระดมทุกภาคส่วนช่วยกันเติมน้ำและฉีดน้ำแปลงหญ้า 100 ไร่ บรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง ให้ช้างป่ากุยบุรีและสัตว์ป่าหวังฟื้นกลับมาแตกยอดเป็นอาหารสัตว์ป่า หลังเจอวิกฤติภัยแล้งหนัก จนสัตว์ป่าขาดหญ้าและน้ำกิน 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กร.5 (ห้วยลึก) อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสินาทร  โอ่เอี่ยม  นายอำเภอกุยบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ‘ประชาร่วมใจ สร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า วันช้างไทย’ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ช้างป่าและสัตว์ป่ากุยบุรี กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชมสัตว์ป่า และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน  ซึ่งวันช้างไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2541 เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและการดำรงอยู่ของช้างไทย 

นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอกุยบุรี  กล่าวว่า  อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  ถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เคยให้แนวพระราชดำรัส พระราชทานเมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2542 ในการแก้ไขปัญหาระหว่าคนกับช้าง “ช้างป่าควรอยู่ในป่าเพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอการปฏิบัติคือ ให้ไปสร้างอาหารช้างในป่าเป็นแปลงเล็กๆกระกระจาย กรณีช้างป่าออกมาที่ชายป่าต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่า”

อีกทั้งในอดีตกุยบุรี เป็นพื้นที่มีความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างโดยต่อมามีการแก้ไขปัญหาให้ทั้งช้างและคนอยู่ร่วมกันได้ เกิดปัญหาความขัดแย้งน้อยที่สุด และส่งผลดีจนเกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชมสัตว์ป่าตามมา จนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้ จนถูกขนานนามว่า กุยบุรีซาฟารีเมืองไทย ผลจากการอนุรักษ์ของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านทำให้ป่าไม้เริ่มกลับมามีความอุดมสมบูรณ์  ทำให้ปัจจุบันมีช้างป่า และกระทิง กว่า 400 ตัว รวมทั้งสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ด้วย

นายรักพงษ์ บุญย่อย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรี กำลังประสบปัญหากับภัยแล้งที่คุกคามหนัก เพราะฝนทิ้งช่วงมานานหลายเดือน ทำให้แปลงหญ้าซึ่งเป็นพืชอาหารช้างกว่า 2,000 ไร่ แห้งกรอบ ส่งผลกระทบต่อช้างป่ากว่า 300 ตัว รวมทั้งฝูงกระทิง กว่า 200 ตัวและสัตว์ป่าอีกนานาชนิด ต้องขาดหญ้าที่เป็นพืชอาหารกิน และขาดน้ำดื่มเพราะลำธารธรรมชาติและบ่อน้ำแห้งขอด เหลือเพียงบ่อน้ำขุดของอุทยานฯและกระทะน้ำที่สร้างขึ้น กระจายไปตามเส้นทางเดินช้างป่า จำนวน 43 กระทะ ที่ยังมีน้ำไว้ให้สัตว์ป่าได้ดื่มกิน

โครงการ ประชาร่วมใจ สร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าวันช้างไทย  อุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับสัตว์ป่า ถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับช้างป่าและสัตว์ป่า โดยกิจกรรมในวันนี้มีการ ทำบุญทางศาสนาให้กับช้างป่าที่ตายภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี  ปรับปรุงแหล่งน้ำ แหล่งอาหารให้สัตว์ป่า ด้วยการกำจัดวัชพืชภายในแปลงหญ้าอาหารสัตว์ป่า จำนวน 100 ไร่ ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กร.1(ป่ายาง) ทำความสะอาดกระทะน้ำ จำนวน 2 แห่งและเติมน้ำใส่กระทะน้ำเพื่อให้ช้างป่าและสัตว์ป่าได้ดื่มกินในช่วงหน้าแล้ง  เพิ่มเติมแร่ธาตุเสริมโป่งเทียม จำนวน 2 โป่ง ตลอดจนการไถปรับพื้นที่เพื่อทำแนวป้องกันไฟป่าด้วย

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในวันนี้คือ การระดมรถน้ำจำนวน 5 คัน ช่วยกันเติมน้ำใส่กระทะน้ำและฉีดน้ำให้กับแปลงหญ้าซึ่งเป็นพืชอาหารที่สำคัญของช้างป่าและสัตว์ป่าทุกชนิดบนเนื้อที่ 100 ไร่ ซึ่งปัจจุบันประสบภัยคุกคามจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดจนหญ้าแห้งกรอบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ช้างและสัตว์ป่าไม่สามารถกินเป็นอาหารได้ ทำให้ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มในช่วงนี้  โดยคาดว่าตลอดทั้งวันนี้จะใช้น้ำสำหรับรดแปลงหญ้าซึ่งเป็นพืชอาหารช้าง มากกว่า 1 แสน 5 หมื่นลิตร บนเนื้อที่ 100 ไร่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นหวังให้แปลงหญ้าพลิกฟื้นความเขียวขจีขึ้นมาอีกครั้ง

รวมทั้งการเติมน้ำในกระทะน้ำตามจุดต่างจำนวน 43 กระทะ ที่น้ำแห้งเพื่อให้สัตว์ป่าได้ใช้ดื่มกิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าทุกชนิดในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ทั้งนี้การเติมน้ำในบ่อน้ำและกระทะน้ำให้สัตว์ป่ารวมทั้งการรดน้ำแปลงหญ้า จะทำต่อเนื่องไปจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนและสถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลาย