เป็นข่าว » ด่วน! ผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ สั่งปิด’ด่านสิงขร’ชายแดนไทยพม่า ระงับเข้าออก14 วัน ‘ป้องกันโควิด-19’

ด่วน! ผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ สั่งปิด’ด่านสิงขร’ชายแดนไทยพม่า ระงับเข้าออก14 วัน ‘ป้องกันโควิด-19’

20 มีนาคม 2020
1702   0

วันที่ 20 มีนาคม 2563  จ่าเอกแก้ว  คงวงศ์  ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เปิดเผยว่า เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยก่อนหน้านี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เพื่อประกาศ ปิดสถานพี่สถานประกอบการต่างๆที่มีประชาชนหนาแน่นแออัด ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวแล้วนั้น

ล่าสุด นายพัลลภ สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านพม่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ลงนามในคำสั่ง ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านพม่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 1/2563 เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรพิเศษด่านสิงขร และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด19  ในสถานการณ์จำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร  ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านพม่าจังหวัดประจวบศีรีขันธ์ จึงระงับการใช้ช่องทางผ่านจุดผ่อนปรพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เป็นการชั่วคราว โดยระงับการเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 นี้ เป็นระยะเวลา 14 วัน