สิ่งแวดล้อม » “ขยะสร้างสุข” SVL Group ไอเดียเก๋ สร้างสังคมอุดมสุข ชุมชนไร้ขยะ

“ขยะสร้างสุข” SVL Group ไอเดียเก๋ สร้างสังคมอุดมสุข ชุมชนไร้ขยะ

12 กันยายน 2023
530   0

“ขยะสร้างสุข” SVL Group ไอเดียเก๋ สร้างสังคมอุดมสุข ชุมชนไร้ขยะ สร้างความร่วมมือจากองค์กรสู่ชุมชนบางสะพาน

วันที่ 12 ก.ย.66 นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด พร้อมพนักงานเอสวีแอล กรุ๊ป(SVL Group) ร่วมกันส่งมอบขยะรีไซเคิล อาทิ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว อลูมิเนียม ขยะพลาสติก ฯลฯ ที่พนักงานได้คัดแยกประเภทและนำมาร่วมบริจาค ในโครงการ “ขยะสร้างสุข”

อีกหนึ่งในหลายโครงการฯ ที่เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ได้รณรงค์และตั้งใจลดปริมาณขยะในชุมชน สร้างความตระหนักให้พนักงาน และขยายแนวคิดออกไปสู่ชุมชน ก่อให้เกิดความสนใจและส่งต่อความร่วมมือในการช่วยกันดูแลรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากภายในสู่ภายนองค์กร

สำหรับขยะดังกล่าวฯ จะนำไปส่งต่อให้กับชุมชน หมู่ 4  บ้านระหาร และ หมู่ 2 บ้านนาผักขวง  ซึ่งผู้นำชุมชน ทั้ง 2 หมู่ จะรวบรวมขยะและนำไปขาย

เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงช่วยเหลือชุมชน ในพื้นที่ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ SVL Group ได้ดำเนินการเปิดรับบริจาคขยะรีไซเคิลจากพนักงาน และจะนำไปมอบให้ชุมชนต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมกิจกรรมดี ๆ ร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ร่วมดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน